Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 119

 
 
 
 

Pokoj Vám a milost!

Nový zápas o duši naleznete na webu Reformace.cz

Nové číslo ZODu je na webu a pokud jste odběrateli tištěné podoby, tak ho bZOD119rzo naleznete také ve schránce. 

Co naleznete v novém čísle?

Po delší době se vracíme k samotným základům křesťanské víry - k prvním kapitolám knihy Genesis a učení o stvoření a to hned v několika článcích. V jednom z nich se autor - britský geolog - zabývá různými pohledy na stvoření světa a ukazuje, co tyto pohledy znamenají pro křesťana. Další články se zabývají otázkou Adama - autoři shodně vysvětlují, že bez prvního Adama nedávají smysl novozákonní argumenty, které mluví o Adamovi druhém/posledním - o Ježíši Kristu.

Dále v časopisu najdete článek manželů Steigerových, v němž se vracejí k samotným počátkům časopisu před dvaceti pěti lety. Pavel Steiger se pak ve svém dalším lehce provokativním článku zamýšlí nad tím, jak jsou lidská práce i lidský humor hluboce zakořeněny v pádu člověka a v hříchu. Nechybí ani článek o vztazích, který se tentokrát více zabývá předmanželskou sexuální čistotou. Ani kazatelé a starší nepřijdou zkrátka - přinášíme první část "Desatera kazatele" od významného skotského teologa Sinclaira Fergusona.  

Jak šíříme kruhy (Ivan Kudrfalec)

Ohlédnutí ke 25. výročí Zápasu o duši (Pavel a Klára Steigerovi)

V potu tváře se smějeme i pracujeme (Pavel Steiger)

Skoro křesťan (Matthew Mead)

*** 

V tomto čísle se zaměřujeme na otázky stvoření, kreace vs. evoluce:

Zhodnocení křesťanských pohledů na počátek (Paul Garner)

Ztráta Adama (Jeremy Walker) 

Teistická evoluce a nová teologie (Josef Potoček)

Dvanáct argumentů, kterým by se evolucionisté měli vyhýbat (Answers in Genesis)

Stvoření (č)i evoluce (Josef Potoček)

*** 

Desatero kazatele I. (Sinclaire Ferguson)

Skutečná láska vychází pouze z pravdy Božího evangelia (Daniel Adamovský)

Napsali jste nám - Omezené smíření (Jaroslav Kernal)

*** 

Vztahy, předmanželský sex:

Jak zničit své manželství dřív, než vůbec začne (Garrett Kell)

*** 

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází vždy na začátku měsíce a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Zimní konference 2014

Člověk není Bůh!

25. ledna 2014, Biskupské gymnázium Brno

 

1.   Proč je to důležité? – Pavel Steiger

2.   Boží svébytnost (lidská závislost) – Štěpán Rucki

3.   Boží svatost (lidská hříšnost) – Jerry Farnik

4.   Boží spravedlnost (lidská nespravedlnost) – Jan Šichula

5.   Boží svrchovanost (lidská omezenost) – Radek Kolařík

6.   Boží dobrota (lidská zkaženost) – Jaroslav Kernal

  Další informace včetně přihlášky naleznete na stránce Zimní konference 2014

 


 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem
Telefon: +420 411 440 021 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)