Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 120

 
 
 
 

Pokoj Vám a milost!

Nový zápas o duši naleznete na webu Reformace.cz

Nové číslo ZODu je na webu a v tištěné podobě je na cestě ke čtenářům.ZOD120 

Co v něm naleznete?

V posledních několika číslech jsme se - především v dopisech čtenářů - zabývali učením o Boží svrchovanosti, především otázkami vyvolení a jistoty spasení. V tomto čísle se tomuto tématu začíname věnovat důkladněji. Meinolf Mellwig z Křesťanských sborů začíná svou sérii o vytrvalosti ve spasení (v následucích několika číslech naleznete pokračování). Dále je zde článek o tom, jaký je užitek učení o vyvolení a biblický rozbor slova předzvědění z pera britského autora minulého století A. W. Pinka. 

Článkem Štěpána Ruckého "Co psal Mojžíš o Kristu" se vracíme se také k tématu minulého čísla - stvoření a evoluce.

Znovu si připomínáme 25. výročí existence časopisu Zápas o duši, takže zde najdete svědectví Kláry Steigerové a krátké zhodnocení Zimní konference 2014. Pokračujeme v sérii výkladů Jana 3,16 - tentokrát od Alexandra MacLarena (1826-1910), knížete vykladačů Písma. Pro kazatele je zde druhá část "Desatera kazatele" od významného skotského teologa Sinclaira Fergusona.

Jako každý rok v jarním čísle přinášíme také aktuální přehled o tom, jak jsme v uplynulém roce hospodařili se svěřenými prostředky a spolu s ním také poděkování všem dárcům. Jako výraz naší vděčnosti jsme k tištěnému přiložili booklet "Boží vedení" od A. W. Pinka (jedná se o nejdelší kapitolu z knihy Střípky poznání Boha). 

Bůh se nedopouští chyb (J. R. Miller)

Nové jméno (Ema Scrivener)

Svědectví (Klára Steigerová)

Zimní konference(Jaroslav Kernal)

Poděkování čtenářům a naše hospodaření

*** 

V tomto čísle se zaměřujeme na otázky Boží svrchovanosti - vytrvalosti svatých, vyvolení a předzvědění:

Úvahy o vytrvalosti I. (Meinolf Mellwig)

Užitek učení o vyvolení (Jaroslav Kernal) 

Boží předzvědění (A. W. Pink)

*** 

Desatero kazatele II. (Sinclaire Ferguson)

Jezero a řeka (Alexander MacLaren)

Kníže vykladačů Písma - Alexander MacLaren (Jaroslav Kernal)

Co psal Mojžíš o Kristu (Štěpán Rucki)

*** 

Křesťanský život:

Praktické přípravy na nedělní bohoslužbu (Paul Tautges)

O Písmu (Londýnské baptistické vyznání víry z r. 1689)

Co je to katechismus? (z dopisů čtenářů)

*** 

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází vždy na začátku měsíce a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Pastorální konference 2014

Církev ve 21. století

6-7. června 2014, BJB Kroměříž

Přednášky a semináře: 

Co je církev ve 21. století? (Alex Montoya) • Účel církve (Alex Montoya) • Budování církve a církevní růst (Jaroslav Kernal) • Jak praktikovat církevní kázeň (Alois Klepáček) • Současné trendy v církvi (Jiří Král) • Úsilí o čistotu a jednotu v církvi (Marcus Denny) • Poradenství a učednictví v církvi (Wesley Robinson) • Vedoucí v církvi (Lance Roberts) • Jak vypadá zdravá církev? (Alex Montoya) • Kázání církve (Alex Montoya) • Nevěsta na útěku (Meinolf Mellwig) • Role žen v církvi (Lance Roberts) • Jak (ne)zničit svůj sbor (Radek Kolařík) • Modlící se církev (Alois Klepáček) • Zakládání sborů k Boží slávě (Alex Montoya)

 

Další informace včetně přihlášky naleznete na stránkách Pastorální konference


 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem
Telefon: +420 411 440 021 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)