Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 127

 
 
 
 

Pokoj Vám a milost!

Nový Zápas o duši naleznete na webu Reformace.cz

Zápas o duši ve formátu: PDFZOD127 * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML

Co v tomto čísle naleznete?

Zimní číslo přináší téma "křesťan v multikulturní společnosti. K tomuto tématu je zde vynikající kázání kazatele Biblického sboru křesťanů z Kladna Marcuse Dennyho o Boží svatosti, článek Pavla Steigera, ve kterém se zabývá přímo otázkou multikulturní společnosti z pohledu Písma, dále zde máme dva články o islámu, přičemž jeden z nich je výňatkem z knihy, kterou posíláme všem, kteří nás v loňském roce podpořili nějakou částkou. Tématu islámu se dotýká také krátké svědectví učitele islámu (muftího), který se stal křesťanem. 

V několika článcích se potom věnujeme otázce služby církve v současné multikulturní společnosti. Tři krátké, ale velmi praktické články mluví o přípravě kázání, v dalším se známý americký kazatel John MacArthur zamýšlí nad tím, že křesťanská služba nemůže podléhat vlivům kultury, ale vždycky musí jít proti kultuře padlého světa, který je slovy apoštola Petra svými zvrácenými žádostmi a touhami hnán do věčné záhuby (2Pt 1,4). Dalším článkem, který úzce souvisí s kulturou světa a s uctíváním církve, je článek, který se zabývá místem chval v životě církve - má být společný zpěv odrazem populární hudby okolního světa, nebo je uctívání něčím jiným? Mají křesťanské písně sloužit evangelizaci nebo pro ně Bůh zamýšlel něco jiného?

Na osobní zbožnost se zaměřuje článek kanadského kazatele Tima Challiese, který je inspirovaný knihou puritána Johna Owena (v Poutníkově četbě je k zakoupení kniha tohoto autora o duchovním smýšlení) Překonávání hříchu a pokušení. Článek nese název Sedm znaků hluboce smrtelného hříchu.  

V závěru časopisu najdete několik dopisů od našich čtenářů. Jsme vděční za vaše dopisy a podle svých možností se na ně snažíme odpovídat. 

Rád bych vás také pozval na Zimní konferenci 2016, která bude již za pár dní (viz níže) a která je na téma Dílo Boží trojice v životě křesťana. Pokud ještě nejste přihlášeni, udělejte to co nejdříve. Pro přihlášené účastníky jsme připravili vynikající knihu Michaela Reevese Potěšení v Trojici (knihu dostanou přihlášení účastníci, po jedné kopii do každé rodiny).  

 

Věrný Bůh (Jaroslav Kernal)

Hospodin je podíl mě určený (James Janeway)

*** 

Svatost Boha (Marcus Denny)

Mohamedovy války v dějinné perspektivě (Abd al-Masih)

Křesťanova odpověď na uprchlickou krizi (Peter Hammond) 

Multikulturalismus a křesťanská láska (Pavel Steiger)

*** 

Proč musí být věrná služba kontrakulturní (John MacArthur)

Kazatel a text (Phil Newton)

Devatero výhod výkladového kázání (Tony Merida)

Ze Zprávy a naučení o kazatelství (Jan Amos Komenský)

Moderní chvály ale přivádějí lidi k Ježíši! Nebo ne? (Jonathan Aigner)

*** 

Sedm znaků hluboce smrtelného hříchu (Tim Challies)

Dopisy čtenářů 

*** 

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází vždy na začátku měsíce a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Zimní konference


 


 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem
Telefon: +420 411 440 021 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)