Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 128

 
 
 
 

Pokoj Vám a milost!

Nový Zápas o duši naleznete na webu Reformace.cz

Zápas o duši ve formátu: PDFZOD128 * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML

Co v tomto čísle naleznete?

V jarním čísle Zápasu o duši se více zabýváme otázkami, které souvisí s hříchem, s evnageliem a se spasením. O otroctví hříchu, v němž žijí všichni neznovuzrození lidé a v němž jsme žili i my všichni, kdo jsme byli spaseni Boží milostí mluví článek Zoufalý stav přirozeného člověka, který je výkladem prvního verše druhé kapitoly listu Efezským. S ním souvisí článek člena redakční rady o tzv. neodpustitelném hříchu (Hřích, který nebude odpuštěn). S hříchem je spojen také článek Paula Trippa, ve kterém se zamýšlí nad učením o pekle. 

V několika dalších článcích se věnujeme evangeliu. Kázání Steva Cola Odmítejte zákonictví, držte se Krista velmi jasně ukazuje na podstatu evangelia - na Krista. Podobně kratičké zamyšlení Geoffa Volkera Prostě věř. V dopise čtenářů je potom zmíněn rozdíl mezi evangeliem a vírou římskokatolické církve. Dopis je povzbuzující recenzí knihy Devítidenní královna, kterou vydalo nakladatelství Poutníkova četba. 

Článek ze života církve od Paula Washera mluví o tom, že pastoři trpí podvýživou z nedostatku Slova. Ukazuje na smutný stav mnoha církví, v nichž jejich kazatelé nemají čas (a mnohdy ani chuť!) sytit se Božím slovem a trávit čas v Boží blízkosti.   

Vracíme se také k Zimní konferenci 2016, jejímž tématem bylo dílo Boží trojice v životě křesťana. Přínášíme úvodní kázání Pavla Steigera, v němž zdůrazňuje důležitost učení o trojjediném Bohu.  

V závěru časopisu je ohlédnutí za minulým rokem a také přehled našho hospodaření v loňském roce.  

 

Plástev medu (Jaroslav Kernal)

Pastoři trpí podvýživou z nedostatku Slova (Paul Washer)

*** 

Zoufalý stav přirozeného člověka (Ef 2,1) (Jaroslav Kernal)

... to je dost tvrdné, ne? (Jan Prorok)

Hřích, který nebude odpuštěn (Radovan Hynek) 

Učení o pekle (Paul Tripp)

Devítidenní královna (dopis čtenářů)

*** 

Odmítejte zákonictví, držte se Krista (Steven Cole)

Prostě věř! (IDS)

Křesťan a pravda (Jaroslav Kernal)

Místo rozumu (Martyn Lloyd-Jones)

*** 

Střípky z dílny Stvořitele

*** 

Proč je učení o Boží trojici tak důležité (Pavel Steiger)

Ohlédnutí (redakce)

Jak hospodaříme (redakce)

*** 

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází vždy na začátku měsíce a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Biblická konference


 


 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Hošťálkova 1C, 169 00 Praha 6
Telefon: +420 222 268 917 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)