Nedávno jsem kázal v církvi, která mě přijala s pozoruhodnou péčí, a to mě vedlo k přemýšlení o tom, jak církev, která zve kazatele, ho může přijmout stejně, jako jsem to zakusil já. Přemýšlel jsem také o tom, co by mělo být cílem hostujícího kazatele. Zkoumejte následující myšlenky kriticky a s použitím zdravého selského rozumu.

1. Řekněte kazateli, o čem by měl nebo neměl kázat. Je trapné říkat „Kaž, o čem chceš“, jenom proto, aby se ukázalo, že kázání bude na stejný text, jako předchozí neděli.

2. Pokud kazatel není vaší první volbou, neříkejte mu to.

3. Seznamte ho s časovým plánem shromáždění a řekněte mu, jak dlouho by měl kázat.

4. Řekněte mu, kdo na něj bude čekat a kde. Ujistěte se, že ví, jak se dostane do vašeho sboru. Řekněte mu o případných problémech na cestě (uzavírky, objížďky atd.).

5. Vysvětlete mu, jaký mikrofon bude používat a pokud je více možností, požádejte ho, aby si vybral. Seznamte ho s tím, jak mikrofon funguje. Pokud používáte powerpoint, řekněte mu to. Řekněte mu, zda máte podium, kazatelnu nebo nic z toho. Poraďte mu ohledně oblečení. V krátkosti, nepředpokládejte nic – je lepší dát informací příliš mnoho než příliš málo.

6. Nežádejte ho, aby vysluhoval Památku Páně. Udělejte Památku příští neděli, nebo požádejte starší sboru, aby ji vysluhovali. Hostující kazatel je mezi vámi cizincem a nezná zvyklosti ve vašem sboru, které se vám zdají naprosto normální a jasné. Nechte ho, ať se soustředí na kázání.

7. Pošlete mu sborový bulletin nebo osnovu toho, jaký je chod vaší bohoslužby. Řekněte mu, kdy přesně ho vyzvete, aby kázal, kde by měl sedět (v první řadě, nebo na pódiu…), a jak přesně ho vyzvete. Vysvětlete mu, jak by měl kázání zakončit (modlitbou, pozváním někoho dalšího…), a co bude následovat. Pokud chcete, aby dával požehnání, řekněte mu to.

8. Pomodlete se s ním před začátkem shromáždění.

9. Pokud bude pasáž, z níž bude kázat, číst někdo jiný, řekněte mu to předem. Někdy kazatel zabuduje čtení textu Písma až do úvodu kázání a používá ho jako přechod od úvodu k vlastnímu kázání, a potom je trapné, když na poslední chvíli zjistí, že text už čte někdo jiný před ním.

10. Řekněte mu, jaký překlad Písma běžně používáte a zda, a jak je pro vás důležité, aby tento překlad používal také on.

11. Po kázání – a to dokonce i tehdy, pokud to bylo nejhorší kázání, jaké jste za poslední dobu slyšeli – najděte nějaký způsob, jak ho povzbudit. Nejlépe něčím konkrétním z jeho kázání, co vám pomohlo. Říkat: „Dobré kázání, díky!“, je skoro stejně dobré, jako neříct nic. To, co potřebuje slyšet, je: „Hodně mi pomohlo, když jsi mluvil o…“ Pokud je to ochoten přijmout, můžete mu nabídnout i kritiku. Ale pamatujte, že kritizovat kázání je mnohem jednodušší, než ho kázat.

12. Řekněte mu předem, kolik mu zaplatíte. To není neduchovní. To je vyjasnění, které přináší požehnání. Kazatel si to zaslouží.

13. Zaplaťte mu štědře podle 1K 9,11. Poctěte ho (i jeho rodinu) tímto způsobem. Je zřejmé, že v této oblasti nejsou žádná pevná pravidla a že se jednotlivé církve i sociální kontext budou velmi lišit. Ale myslím, že pro sbor, který má sto a více členů, je dobrým pravidlem zaplatit hostujícímu kazateli 1% z průměrného ročního příjmu rodiny ve sboru. Takže pokud je průměrný příjem rodiny ve sboru 50.000 dolarů, měli byste hostujícímu kazateli dát 500 dolarů. Jiný způsob, jak se na to můžete dívat, je, že zaplatíte kazateli za půl týdne práce (52 týdnů je 104 polotýdnů a 50.000 děleno 104 je opět zhruba 500). Pokud máte více než jedno shromáždění, vynásobte tuto částku tak, jak je to správné. Pokud k vám kazatel přijel z větší dálky, pokryjte také jeho cestovní výlohy.

14. Nenechte jeho práci bez odezvy v následujícím týdnu. Kontaktujte ho a poděkujte mu. Dokonce i tehdy, pokud ho už nikdy nechcete pozvat, poděkujte mu, a co nejupřímněji ho povzbuďte.

Z blogu autora – http://dogmadoxa.blogspot.cz/

Pokračování příště.