Jsem nadšený Evropan. Evropa dala světu úžasné umění, literaturu, architekturu a hudbu. Právě zde se zrodila reformace a vědecká revoluce.

Osobně jsem s radostí navštívil mnoho evropských zemí – Francii, Holandsko, Německo, Španělsko, Polsko a Albánii. Dokonce se snažím naučit se základy polštiny!

A právě proto, že jsem nadšený Evropan, stojím za tím, aby Británie vystoupila z politického projektu, který se nazývá Evropská unie. EU byla pro Británii špatná a i pro zbytek Evropy je čím dál horší.

Celá řada politických argumentů se týká mnoha křesťanů i nekřesťanů. A podle mě existuje řada přesvědčivých důvodů EU opustit.

Nedemokratická

EU je v zásadě nedemokratická. Členové Rady EU jsou zbaveni demokratické vykazatelnosti. A přesto Rada navrhuje novou legislativu a má moc prosazovat závazné směrnice pro všechny členské státy.

Evropský parlament, domnělé demokratické fórum EU, je jen o něco málo víc než razítko, které nemá prakticky žádnou legislativní roli. A i kdyby ho bylo možné zreformovat, britští členové parlamentu by jakožto menšina nebyli schopní zabránit tomu, aby byly prosazeny zákony, které by uškodily našim zájmům.

EU ubližuje naší národní suverenitě a ohrožuje naše historické svobody. Princip národů jako nezávislých entit má pevný biblický základ (Sk 17,26). A přece, Británie se od té doby, co se stala členem EU, vzdala svého rozhodovacího práva v oblasti ekonomiky, obchodu, státního zdravotnictví, dopravy, energetiky, bezpečnosti, justice a ochrany spotřebitele.

Asi 65 % zákonů, které byly ve Velké Británii prosazeny od roku 1993, mají svůj původ v EU nebo jí byly ovlivněny. Navíc, převládající justiční systém EU, který se od našeho vlastního obecného práva velmi liší, ohrožuje naše historické svobody, mezi které patří presumpce neviny, Habeas corpus a právo na soud před porotou.

EU nás stojí značné částky a odporuje principům dobrého správcovství. V roce 2015 zaplatili britští daňoví poplatníci do rozpočtu EU 13 miliard liber (asi 455 miliard korun) – čistý příspěvek byl tedy asi 8,5 miliardy (288 miliard korun), čili 160 milionů (5,6 miliardy korun) každý týden.

Nehospodárná

Rozpočet EU je notoricky špatně spravovaný, plný podvodů a plýtvání. Peníze bychom mohli mnohem lépe investovat do našich vlastních priorit, jako je národní zdravotnictví, školy, bytová správa a veřejná doprava.

EU zdevastovala náš zemědělský a rybářský průmysl. Čtyřicet procent rozpočtu EU jde podle společné zemědělské politiky (Common Agricultural Policy – CAP) na dotace zemědělcům. Británie však dostává jen devět procent rozpočtu CAP, i když má stejnou plochu obdělávatelné půdy jako Německo a více než Itálie.

Průměrná britská rodina kvůli CAP každý rok ztrácí stovky liber kvůli uměle vytvářeným vysokým cenám potravin, zatímco chudší země nemohou své potraviny do EU exportovat. Společná rybářská politika (Common Fisheries Policy – CFP) byla podobným způsobem katastrofická a vedla k masivnímu úbytku našich rybích obsádek, poškození životního prostředí, nehospodárné likvidaci ryb a zničení britských rybářských komunit.

EU nám brání v kontrole našich vlastních hranic. Ochrana národních hranic je biblickým nařízením (Nu 20,17; 21,22-23). A i tak se Británie vzdala autority kontrolovat imigraci z prostoru EU a jediné, co má pod kontrolou, je imigrace ze zemí mimo EU. To znamená, že nejsme schopní uplatňovat imigrační politiku, která by odpovídala našim národním zájmům.

Nespravedlivá

Jako nečlenové EU bychom byli schopni uplatňovat spravedlivější systém, který by byl založený na najímání lidí, jejichž schopnosti odpovídají našim potřebám. Už bychom nemuseli odmítat talentované lidi z oblastí mimo EU, zatímco všem občanům EU dáváme pracovní povolení automaticky.

Mnoho lidí se obává, co by se stalo, kdybychom hlasovali za vystoupení. Prouniální válečníci malují život mimo EU apokalyptickými barvami a krmí strachy lidí děsivými příběhy. Dozvídáme se, že už bychom neměli žádný vliv. Přitom náš stávající vliv je do značné míry jen mytologický, zatímco nezávislá Británie by znovu získala své vlastní zástupce v orgánech, jako je World Trade Organisation (Světová obchodní organizace).

Slyšíme, že bychom přišli o tři miliony pracovních míst – což je absurdní tvrzení založené na předpokladu, že by v den našeho vystoupení náš export do EU klesl na nulu! Jiné znepokojuje tvrzení, že bychom sami nebyli schopni vyjednat příznivé obchodní podmínky, a to i přes fakt, že jsme nesmírně obchodně úspěšným národem a pátou největší světovou ekonomikou.

Skutečností je, že EU by po našem vystoupení chtěla pokračovat v obchodování s námi, jelikož jsme největším zákazníkem EU – větším než Čína a USA. Kromě toho, britský export do zbytku světa roste třikrát rychleji než náš export do EU. Bez pout EU bychom měli svobodu budovat se zbytkem světa silná obchodní spojenectví.

Riskantní

Se zůstáváním v EU jsou spojena mnohá rizika. Je čím dál pravděpodobnější, že členství Turecka bude urychleno. A v tu chvíli bude mít do Británie volný přístup dalších 75 milionů lidí, včetně přístupu k jejímu trhu práce, veřejným službám a systému výhod.

Křehkost Eurozóny znamená, že další ekonomická krize může být hned za rohem, tak jako další požadavky na záchranné balíčky pro selhávající ekonomiky. A jelikož se blíží referendum, nic nebude moci zastavit vůdce EU od toho, aby přišla s dalšími stupni politické a ekonomické integrace.

Samozřejmě, vystoupit z EU není všelék. Nevyřeší se tím nejzákladnější problémy naší země, které jsou svou podstatou duchovní, nikoliv politické či ekonomické. Koneckonců, tím, kdo určuje, zda národ bude prosperovat, je Bůh.

Nicméně, skutečností je, že jsme dostali jedinečnou a neopakovatelnou příležitost získat nezávislost na instituci, jejíž ustanovující principy, politika a postoje jdou proti našim zájmům.

I další občané EU mají obavy ohledně směřování EU a vzhlížejí k nám v naději, že se ujmeme vedení. 23. června můžeme historickým způsobem prorazit cestu pro ostatní!

Paul Garner pracuje pro Biblical Creation Ministries a je ředitelem Evangelical Times, ale zde píše jako soukromá osoba. Je dlouholetým členem Campaign for an Independent Britain (Kampaně za nezávislou Británii) a Get Britain Out (Británie vystupuje).

www.evangelical-times.org