Boží slovo nám dává stovky znamení a signálů posledních dní Času konce, znamení, na která máme dávat pozor a očekávat je, abychom věděli, kdy jsme blízko konce a jak blízko a co se stane na konci! Nyní vyzkoušíme několik určitých a významných doslovných Biblických předpovědí a proroctví, týkajících se podmínek a událostí, během konečných Posledních Dní běžné lidské vlády na Zemi, předpovídaných Božími proroky před tisíci lety!

Odpověď na otázku svých učedníků: "Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!" Ježíš odpověděl: "... Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí. Mt 24,3-8

Ačkoliv to je teprve začátek bolestí, je zajímavé si všimnout, jak míra, závažnost a hojnost zvěstí o válkách vzrostla. Ačkoliv svět nikdy nebyl úplně svobodný od válek, do roku 1914 nebyla válka nikdy všeobecná. Ale od roku 1914 do roku 1918 byla vedena První světová válka. Od roku 1939 do roku 1945 Druhá světová válka. V poslední době nebylo do válek přímo nebo technicky zapojeno pouze 12 malých států. Celkem 93 miliónů vojáků sloužilo v armádách na obou stranách!

Na 21. sjezdu Mezinárodního Červeného Kříže bylo oznámeno, že od začátku 20. století bylo ve válkách zabito více než 90 miliónů lidí. Za armády byly utraceny více než 2 trilióny dolarů a bylo vedeno přes 130 konfliktů na pěti kontinentech!

Hlad podle Světové zdravotnické organizace odhaduje, že jedna třetina lidí je podvyživená a jedna třetina lidí hladoví! Čtyři milióny lidí umírají každý rok hlady, 70% světových dětí pod 6 let je podvyživených a každou minutu umírá 30 lidí hlady! Dala také do oběhu šokující předpověď, že během 80. let může umřít hlady až bilión lidí!

Zemětřesení jsou na mnoha místech. Světový kalendář říká, že mezi lety 1800 a 1896 bylo pouze 6 zemětřesení větší síly. Ale v každém desetiletí od roku 1896 do roku 1947 byla 2 nebo 3. V letech 1947 až 1953 jich bylo 7 a v letech 1957 až 1966 již 17. Od roku 1975 bylo před 35 významných zemětřesení a jejich počet neustále vzrůstá. V posledních pěti letech 70. let bylo v zemětřeseních zabito více lidí, než v celých předešlých 75 letech! Během pouhých dvou desetiletích, v letech 1960 až 1980, bylo zaznamenáno 25 ze 49 největších zemětřesení. Sedmdesátá léta podstoupila největší vzrůst počtu smrtících zemětřesení, jaký byl kdy znám. Dramatický vzrůst počtu zemětřesení vedl mnoho vědců k předpovědi, že vstupujeme do nového období velkých seismických poruch.

Další odpověď na otázku: Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku odpovídá Ježíš sám: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. Mt 24,14

Řekl, že to ještě není konec, ale to vše bude teprve začátek bolestí. Tady říká, že až bude evangelium kázáno po celém světě, pak přijde konec. A jestli byl kdy den, ve kterém slyšeli Evangelium všechny národy, pak je to dnes!

Nikdy v průběhu historie nebylo evangelium kázáno po celém světě všem národů jako je tomu nyní! Pokud ne přímo misionáři, cestovateli a návštěvníky, pak je zaručeně kázáno moderními prostředky, rádiem, televizí, tiskem a podobně. Všechny národy na zemi mají možnost slyšet Evangelium. Jestliže měl Ježíš pravdu a Bible je pravdivá, žijeme nyní v posledních dnech. Moderní prostředky komunikace naplnily i toto proroctví.

- Martinelli, Vídeň -