Brutalitou mládeže jsme se zabývali v časopise Zápas o duši dříve. Používali jsme k tomu Západní statistiky. Dříve brutalita západní mládeže šokovala svět, ale dnes, stejně šokující případy plní stránky novin a časopisů i u nás. Podle statistik našeho Ministerstva školství více než 15 000 kriminálních přestupků, od vražd po loupeže, spáchala v r. 1991 v České republice mládež od 5 do 15 let. V roce 1992 spáchala mládež od 6 do 18 let celkem 23 500 trestných činů. Z objasněných trestných činů obecné kriminality byl každý čtvrtý zajištěný pachatel z řad mládeže. Nárůst dětské kriminality není pouhá statistická záležitost otevřenějších informací. Nejhorší na celé situaci je, že se mění charakter kriminálních činů. Dříve se jednalo především o vandalství a činy v opilosti. Současný průzkum ukazuje brutalitu, tělesné ubližování bezbranným, slabším, starším a dětem. Podle výzkumu došlo v r. 1991 k 300 případům zranění a 1 472 případům násilí. Loni mladiství pachatelé spáchali 19 vražd, z toho dvě vraždy spáchali pachatelé mladší 15 let. Sociologové připisují změnu v chování částečně k celospolečenským změnám hodnot. "Mnoho dětí žije na ulici, bez rodičovského dohledu, péče a zázemí. Prostě se nudí. Víme, že děti a mládež jdou špatným směrem, ale nemáme společenské zařízení, abychom je mohli podchytit dříve, než se vydají na cestu kriminality."

V minulosti jsme upozorňovali na kriminální případy, které jsou páchány ve jménu Satana. Satanismus se šíří i u nás a část dnešní cynické mládeže bude mít o důvod víc vraždit a šířit teror a hrůzu kolem sebe. Ani nejlepší rodiče nejsou mimo nebezpečí. Se satanismem se mládež setkává prostřednictvím rockové hudby. Televizní hudební vysílání je dostupné všem. Na Západě se ve školách i na universitách vyučuje v předmětech historie, antropologie, sociologie a psychologie "náboženství," které nemá nic společného s křesťanstvím. Představí studentům všechny hlavní světové náboženské směry. Do této kategorie patří také okultní praktiky různých kultur. Takové informace vzbudí zájem a návod, kde hledat další znalosti. Ve školních knihovnách najdete odbornou okultní literaturu všech směrů. Bibli budete hledat marně.

Organizace Spojených národů, která ovlivňuje celosvětové dění, prosazuje nenápadně svůj vliv ve školství. Spojeným národům nepodléhá zanedbatelný počet dětí a mládeže. Jsou jich tisíce a jsou to děti s nejlepšími předpoklady dosáhnout významného postavení. U mladých lidí vychovává internacionální cítění, aby zmizely národnostní hranice, cíleně potlačuje individualitu a samostatnost států. Všichni žijeme v jedné globální vesnici. Cílem Spojených národů je, aby nastoupil vytoužený nový světový pořádek. Na školách ustanovily Spojené národy oslavy pohanských tradic - "Halloweens". Není náhodou, proč právě tento svátek, pouhá zkomolenina "všech svatých" - pohanský festival podobný Dušičkám, zaujal právě organizaci Spojených národů. Děti prožívají intenzivně a aktivně od těch nejmenších jak zaklínat a hrají hry, kde používají okultní předměty. Přirozený strach a odstup od okultních praktik je otupen a mládež je připravena přijmout satanské praktiky do svého myšlení. Svátek duchů "oslavují" studenti v říjnu téměř celý měsíc. Třídy a škola jsou vyzdobeny pracemi dětí, které znázorňují čarodějnice, duchy, lebky, hnáty, kostry, zrůdy, netopýry, hady, pavouky, černé kočky, atd. Děti píší slohové práce, vymýšlejí si básničky s okultní tématikou, i v matematice místo jablek a hrušek počítají duchy a pavouky. Rodiče by si měli uvědomit, že okultní aktivity nejsou nikdy nevinné, obzvláště ne pro děti a mládež!

Evoluční nauka dětem i mládeži zesměšní a systematicky znemožní koncept Boha, morálky a rodičovské autority. Zhoubné dílo dokončí rocková hudba, která mimo jiné oslavuje sex, okultismus, drogy, vraždy i sebevraždy. Mnoho rodičů je bezradných. Na jedné straně sami neví, nebo nemají čas aby zkoumali co se děti ve školách učí a čemu věří. Na druhé straně nechtějí slyšet ani vědět, co děti poslouchají doma, neví co čtou, co vidí v televizi nebo na videokazetách. Rodiče doufají, že z toho děti samy jednoho dne vyrostou. Většina dětí skutečně vyroste a ztratí zájem, ale i malé procento, asi pět procent, zůstává trvale znetvořeno. Hry na fantasii, kdy účastník prožívá vraždy, znásilnění, loupeže, přepadení a satanské rituály, jsou mezi mládeží velice populární. Satanismus nabízí nadpřirozenou moc, vzrušení, sebeuspokojení a rebelii proti rodičům i společnosti. Mládež dnešních dnů je přímo bombardována satanskými symboly a jejich myšlení je ovlivněno horory, pornografií, násilím a okultními praktikami. Satanizmu však nepodléhá pouze poblouzněná nerozumná rebelující mládež. Na Západě patří k satanistům lékaři, právníci, policie, členové armády a jiní vážení občané. Samozřejmě, že se nikde nechlubí tím, že jsou členy tajných spolků.

Satanisté se dají v podstatě rozdělit do tří různých skupin:

Tradiční satanisté otevřeně vzývají Satana, mají vlastní kostely, kde slouží "Černou mši," kde přijímají tělo i krev svého pána z lebečního kalichu, kdy pijí krev oběti smíchanou s močí účastníků této svátosti u kříže, který je postaven "hlavou" dolů.

Satanisté mimo zákon mají tajné skupiny, používají sex a drogy, aby přilákali mládež, která s drogami obchoduje, vykrádá domy, vandalizuje kostely, mrzačí zvířata i sebe. Počet rituálních vražd a obětí roste.

Ojedinělí satanisté praktikují svoji víru osaměle. Obvykle se jedná o mladé chlapce, kteří jsou přitahováni k fantaziím o násilí a nadpřirozené moci víc než dívky.

Typický mladý satanista je inteligentní, zvídavý a tvořivý mladý člověk, který nemá mnoho přátel, trpí nízkým sebevědomím a rodinným nezájmem. Satanismus mu nabízí to, co nemůže dosáhnout vlastními silami.

Jak ochránit děti před vlivem satanizmu? Nikdy nezlehčujme zájem o satanismus, čarodějnictví a okultiku. Musíme vědět a znát, co naše děti čtou, slyší a vidí, k čemu je vede školní vyučování. Dnešní rodiče musí zápasit o záchranu dětí. Spoléhat na to, že škola z našich dětí vychová morálního a čestného člověka, nemůžeme. Rodiče předali děti školskému systému ve víře, že profesionálové odvedou dobrou práci. Není tomu tak protože v zájmu vyšších cílů je i na učitele vyvíjen nátlak. Dříve to byl tlak politického rázu, dnes proniklo do škol novověké myšlení. Nesmíme zapomínat, že děti jsou Boží dar rodičům a zodpovědnost za jejich výchovu leží především na nich.

Nezůstávejme v klamné naději, že se nás tato situace netýká. Dřívější generace žila vírou v Boha nebo ve strachu z Boží odvety. Nastoupila generace, která na Boha zapomněla, ale žila ve strachu co tomu řeknou rodiče a sousedé. Dříve se žáci báli učitelů, dnes se učitelé bojí žáků. Současná generace Boha nezná, rodiče neuznává a všichni společně žijí ne v radosti lásky k bližnímu svému, ale ve strachu z lidského násilí.

- kas -