Začátkem r. 1989 byl na Floridě popraven masový vrah Ted Bundy. Bundy se přiznal k brutálním sexuálním vraždám více než dvaceti žen ve čtyřech státech Ameriky. Těsně před popravou požádal o rozhovor křesťanského psychologa Dr. Dobsona, který se zabývá především rodinnými otázkami a výchovnými problémy. Dr. Dobson je známá autorita, úspěšný autor, jehož přednášky, rozhlasové pořady, video kazety přinášejí porozumění, naději a pohodu do rozvrácených domácností nejen v Americe, ale i kolem světa. Dr. Dobson je jedním z hlavních mluvčích proti pornografii. Ted Bundy poskytl následující rozhovor, který byl také natočen na video.

Dr. Dobson: Zítra ráno v sedm hodin budete popraven. Jaké máte myšlenky?

Ted Bundy: Nebudu si namlouvat, že plně ovládám situaci, která mě zítra čeká. Chtěl bych využít poslední minuty svého života tak, abych za sebou zanechal pozitivní svědectví, které pomůže ostatním. Je pravda, že mám klid v duši, ale to asi proto, že mám možnost být s vámi.

Dr. Dobson: Začněme rodinou. Vyrostl jste v rodině, kterou bychom mohli ze všech hledisek nazvat jako vzorný domov.

Ted Bundy: Absolutně.

Dr. Dobson: Nebyl jste fyzicky, sexuálně ani emocionálně ohrožen ani zneužíván?

Ted Bundy: Nikdy, v žádném případě. To je tragedie mého života. Vyrostl jsem v dobrém rodinném prostředí. Měl jsem oddané a milující rodiče. Mám čtyři bratry a jednu sestru. Děti byly středem pozornosti celé rodiny. Pravidelně jsme navštěvovali kostel. Moji rodiče nepili alkohol, nekouřili, neznal jsem rodičovské hádky a neshody.

Dr. Dobson: Žádný domov však není perfektní?

Ted Bundy: To je pravda, ale měl jsem pevný, křesťanský domov a vedení. Doufám, že se nebude nikdo snažit svalit vinu na rodinné prostředí, které by ovlivnilo moje chování. To je to, co chci zdůraznit. Jako mladý chlapec, když mě bylo 12, 13 let jsem mimo domov, v místních obchodech objevil pornografii. Hořel jsem zvědavostí a často jsem našel pornografické časopisy v popelnicích v našem sousedství. Čas od času jsem našel nebo objevil pornografické knihy, více grafické a detailní. Stejné téma jsem hltal i v detektivních časopisech.

Dr. Dobson: Samozřejmě, tento materiál graficky zobrazoval násilí. Je tomu tak?

Ted Bundy: Ano, a teď hovořím z vlastní zkušenosti. Pornografie obsahuje fyzické násilí spojené se sexuálním násilím. Tato kombinace přináší chování, které je otřesné popsat.

Dr. Dobson: Rád bych tomu porozuměl lépe. Zašel jste pokud možno nejdál v literární a vizuální fantazii, která ve vás vzbudila touhu tyto fantazie prožít ve skutečnosti?

Ted Bundy: Ano, ale vše začalo postupně. Rozhodně se moje chování nezměnilo přes noc. Z vlastní zkušenosti vím, že pornografie, násilí a sexualita je postupná závislost, kdy člověk začne hledat silnější, více grafické a potentní zážitky. Ale i tento druh pornografie má svůj limit. Člověk dospěje k bodu, kdy mu nestačí číst a vidět.

Dr. Dobson: Co je nejdůležitější otázka posledních hodin vašeho života? Myslíte na zničené životy svých obětí a jejich rodiny? Sám víte, že se jejich životy nikdy nevrátí do normální situace.

Ted Bundy: Samozřejmě.

Dr. Dobson: Tíží vás vina, výčitky svědomí?

Ted Bundy: Vím, že budu obviněn, že sloužím opět sám sobě. Ale to je již za mnou. Mohu odpovědět, jak se cítím. Pouze s Boží pomocí jsem schopný si uvědomit, na neštěstí příliš pozdě, ale lépe pozdě než nikdy, bolest a utrpení, za které nesu odpovědnost. V posledních dnech se mnou mluvilo množství vyšetřovatelů o nevyřešených vraždách i o vraždách, které jsem spáchal. Bylo to velice těžké znovu prožít léta hrůzy a strašné pocity, s kterými se musím vyrovnat. To mohu udělat pouze s Boží pomocí. Cítil jsem bolest, cítil jsem znova a znova všechnu hrůzu.

Dr. Dobson: Jistě si umíte představit, jak ohromný cynismus k vám chová veřejnost i ti, kteří vás znají a vědí o vašich činech. Jistě souhlasíte, že k tomu mají všechny důvody. Nevím, jestli můžete říci něco na svoji obhajobu, čemu by někdo uvěřil. Přesto, včera večer jste řekl a sám vím od Johna Tannera, že jste přijal odpuštění Ježíše Krista, že jste odevzdal svůj život a pevně věříte. Čerpáte z toho sílu v posledních hodinách svého života?

Ted Bundy: Ano. Nemohu říci, že si člověk může zvyknout na stín smrti. Nemohu říci, že jsem tak silný, že už mi nic nevadí. Není to nic příjemného. Samota nepřidá, ale musím říci, že každý z nás projde údolím stínů smrti sám, jeden po druhém a nekonečné milióny lidí, kteří žili na této zemi už prošli. Já se chci rozdělit o zkušenost, která ovlivnila životy mnohých. Jsem připraven.

- Volně přeloženo: "Focus on the Family" R. Zettersen -

Jako křesťané víme, že Boží láska a odpuštění je dostatečné pro spásu každého hříšníka. Může však Bůh odpustit vrahovi? Z teologického hlediska můžeme odpovědět, samozřejmě. Z bible známe takové příklady. Z lidského hlediska je však obtížné pochopit, jak může Bůh odpustit vrahovi jako je Ted Bundy. Nezabil jen jednou. Vědomě zavraždil nejméně osmadvacetkrát. Jeho obětí byly mladé, bezbranné dívky, které zažily nepopsatelná muka před tím, než je Ted brutálně zavraždil. Bez nejmenších pochybností, Ted je jedním z nejzvrhlejších vrahů našich dnů.

Z tohoto důvodu se většina lidí zamyslí, zarazí při pomyšlení, že kajícný Ted Bundy může vstoupit do nebeského království s Ježíšem Kristem. Ti, kteří poznali Teda za léta vězeňské vazby svědčí o dramatické změně v jeho životě, o jeho doznání a víře, kterou přijal. John Tanner, vězeňský kaplan, strávil s Tedem a ostatními vězni víc než 200 hodin. V r. 1986 J. Tanner napsal Dr. Dobsonovi dopis, kde prohlásil: "Jsem přesvědčen, že Pán Bůh použije život i svědectví Teda Bundyho." V lednu, den před popravou, zatelefonoval Ted Bundy Dr. Dobsonovi, aby mu poskytl poslední rozhovor. Ted Bundy věděl o boji a práci, kterou Dr. Dobson vyvíjí na potlačení pornografie, která zanechává v naší společnosti násilí a životní tragedie postižených. Ted Bundy chtěl zanechat přímé svědectví a varování o zhoubných návycích a progresivním násilí inspirovaném snadno dostupnou pornografií.

My víme, že pouze Bůh je ten, kdo vyřkne poslední soud. Není na nás, abychom soudili, ale abychom se poučili z jedné lidské tragedie, která ovlivnila desítky životů a věřme, že ovlivní i tisíce životů těch, kteří v pornografii vidí nevinnou zábavu.

- kas -