Rok 1950 mládež ztrácí svoji nevinnost

      1960 mládež ztrácí respekt k autoritám

      1970 mládež ztrácí lásku

      1980 mládež ztrácí naději

      1990 mládež ztrácí Krista

Rok dva tisíce pomalu klepe na dveře. Ještě pořád máš jedinečnou příležitost žít pro Krista, být mu věrný a přičinit se o to, abys nežil v desetiletí "Kdo je Kristus?", ale "Kristus je náš život".

- Deník Mladých, Nová Naděje, Vídeňská 102, 63900 BRNO -