Od nového roku bude vycházet časopis Zápas o duši slovensky.

Objednejte si "Zápas o duši" a "Nenasytí se oko viděním", Čím dříve budou rozebrány, tím dříve můžeme vydat další tituly.

Připravujeme kazetovou knihovnu. Zájemcům zašleme seznam.

V lednu rozešleme poštovní poukázky všem, kteří chcete naši práci podpořit. Současně zveřejníme výsledky letošního hospodaření.

Všem přejeme požehnané sváteční období, hodně sil, zdraví a bohatou úrodu na Boží vinici.

 Vaši v Kristu a Jeho službách.

Pavel a Klára Steigerovi, Pavel a Zdena Bartošovi, manželé Slávek a Anežka Vlčkovi, Mikuláš a Anna Zavillovi, manželé Hudecovi, Azorovi a Kukučkovi.