Je zarážející, že si dnešní svět neuvědomuje v plném dopadu veřejné tajemství, že zkameněliny, uhlí i ropa mohou být laboratorně připraveny během několika minut nebo hodin. Vždyť kdyby ropa vznikla před stamiliony let, jak vědci tvrdí a věří, nebyla by dnes již pod tlakem. Nemohla by ze země prýštit, musela by se pouze vytláčet nebo pumpovat, protože i "neprodyšné" vrstvy propouštějí plyn. Navíc, po stamilionech let by ropné nádrže a uhelná ložiska už neexistovala vůbec, protože s dnešní rychlostí denudace (odnos hornin do moře) by byly kontinenty srovnány s mořskou hladinou za pouhých třicet milionů let. Porušená rovnováha, by způsobila nové horotvorné pochody a nový odnos materiálu i s ropou a uhlím. Také jsem tomu po desetiletí věřil, vždyť jsem geolog.

Názor, že by mladá Země zbrzdila vědu, také neobstojí. Pravda, kreacionisté, kteří věří ve stvoření a mladou zemi, pohlížejí na vědecké údaje z jiného aspektu než evolucionisté. Západní kreacionisté denně publikují množství nálezů a důkazů, které potvrzují mladost Země, ale ty jsou ostatními vědci úplně přehlíženy nebo popřeny. Vyberme jen některé: chybějící sluneční neutrino, anomální disperze quazarů, nedostatečné množství helia na zemi, nerovnovážný stav uhlíku 14, nadbytek padajících komet, halo polonia v žule a uhlí, nebo problematika povrchové formace Měsíce. Mohli bychom pokračovat geologií a hlavně astrofyzikou.

Jedním z nejnovějších objevů podporující mladou Zemi je rozpad rychlosti světla. Jestliže skutečně rychlost světla historicky zaznamenala drastický exponenciální úpadek, potom atomární čas (oběh elektronů) a dynamický čas (oběh planet) neodtikávají v konstantním poměru, a atomární čas se vůči dynamickému času drasticky zpomalil. Kdyby rychlost světla byla konstantní, potom by to byla jediná výjimka z druhého termodynamického zákona, a naopak, dynamický čas by se vůči atomárnímu postupně zpomaloval. Uplatnění druhé ho termodynamického zákona na rychlost světla by vysvětlilo, proč vidíme ve vesmíru dění, které se prý odehrálo před mnoha miliardami světelných let. Taková skutečnost by vyvrátila starý vesmír a úplně převrátila teorii velkého třesku na teorii velkého "smrsku." Evoluční vědci se však takové myšlenky ani nedotknou, protože v mladém vesmíru není místo pro evoluci, ale pouze pro Stvořitele, kterého se tolik bojí.

-pst-