Největší nebezpečí dnešnímu křesťanství nehrozí od ateistů nebo liberálů. Není to ani sekulární svět ani učení Nového věku. Největší škody páchají ti, kteří otevřeně hlásají, že jsou křesťané, ale ignorují biblickou autoritu, i to, co učí Bible.

Všech deset přikázání dodržuje jen 6% amerických křesťanů.

Nebudeš mít jiného Boha              76%

Nezobrazíš si Boha                       71%

Nezneužiješ jméno Boha               44%

Pamatuj na den odpočinku            25%

Cti otce i matku                           77%

Nezabiješ                                    93%

Nesesmilníš                                 82%

Nepokradeš                                 86%

Nevydáš křivé svědectví                 48%

Nebudeš dychtit po domě bližního   53%

 

Jak by dopadl podobný průzkum u nás? Bible nám připomíná:

  • Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem. (Jk 2,1O)

- USA The Barna Report -