1. Árie - bas: Kam jdeš?
  2. Árie - tenor: Chci pomýšlet na nebe a nechci věnovat své srdce světu. Když pak kráčím či stojím, leží mi na srdci otázka: člověče, kam jdeš?
  3. Chorál - soprán: Prosím Tě, Pane Ježíši Kriste ať se držím správných myšlenek a nenech mě nikdy ustoupit od těchto názorů, ale nechť vytrvale, pevně je mám, dokud duše ze svého příbytku nepřijde do nebe.
  4. Recitativ - bas: Jako dešťová voda brzy steče a mnohé barvy snadno vyblednou, tak je to i s radostí na tomto světě, na kterých si mnohý člověk tolik zakládá. Neboť i když se někdy zdá, že kvete štěstí, které si přál, ovšem pak přece v nejlepších dnech může nečekaně udeřit poslední hodina.
  5. Árie - alt: Buďme na pozoru, když na zemi může být před večerem jinak, než jak jsme to uvažovali ráno.
  6. Chorál: Kdo ví, jak blízko je můj konec, čas utíká, smrt může nastat. Ach, jak rychle a hbitě mohou přijít mé smrtelné útrapy! Můj Bože, prosím Tě skrze Kristovu krev, učiň můj konec dobrý!

- J. S. Bach, Kantáta č. 166 -