V příštím čísle otiskneme text vynikající přednášky na téma Krize vedení.

Téměř všechny společenské instituce a organizace se nacházejí v krizi vedení. Tuto krizi, částečné způsobenou nedostatkem efektivního vedení a budování učitelů, ještě posiluje všeobecný názor, že vedení a vyučování jsou dvě oddělené věci. Každý úspěšný budující vedoucí a každý úspěšný budující učitel však pracuje stejným základním způsobem. Krizi posiluje také pohled na obecné paradigma vedení a výuky jako na něco statického. Světské organizace, církve i jiné náboženské instituce potřebují toto paradigma změnit na paradigma dynamické a budující. A to je třeba učinit okamžitě a pokračovat v tom, má-li zoufalý svět nalézt takové formy vedení, jaké mu křesťané mohou nabídnout.