Stagnace může být pro dnešní církev smrtelná. Kdosi vtipně poznamenal, že poslední slova umírajícího sboru jsou: "Takhle se to u nás nedělá!" Kolikrát jsem tento nebo jemu podobný výrok slyšel - a ještě slýchávám - když přijdu s nějakou novou myšlenkou nebo novým způsobem církevní práce z tzv. Západu! Namísto aby se zkoumalo, jestli je to dobré, správné, biblické, šmahem se to hodí stranou s tím, že "takhle se to u nás nedělá!". Nedržme se žádných tradic, které jsou nějakého "národního", případně "kulturního", prostě lidského původu. Zkoumejme, jestli jsou to tradice dobré, podložené slovem Božím, anebo nikoli. Mohou být staré celá staletí, a přece nemusejí být správné. Nebraňme se změnám, které nás vedou k důslednějšímu životu víry v poslušnosti Božího slova. Jinak se nám může stát, že budeme svědky toho, jak náš sbor bude umírat s tvrdošíjným výrokem na rtech: "Takhle se to u nás nedělá!"

- O. Vožeh, TWR -