Milá sestro Steigerová,

reaguji tímto na Váš článek v časopise ZOD č. 59 nazvaný "Abeceda ALFA kurzů". V současné době vykonávám civilní vojenskou službu v Křesťanské misijní společnosti, která je koordinátorem kurzů Alfa pro Českou republiku - a v rámci civilní pracovní náplně jsem také přeložil do češtiny dvě publikace k těmto kurzům. Přesto tento dopis píšu jako soukromá osoba ("normální nezávislý člověk") a byl bych nerad, kdyby se cokoli z níže uvedeného nějak spojovalo s KMS (nic z uvedeného nechce mít a nemá žádnou souvislost s"názorem KMS" ) .

Nejsem fanatickým zastáncem těchto kurzů a vůbec je nepokládám za nějaké "dokonalé konečné řešení". Mám za to, že například některé z"principů Alfa" by se daly kategoricky označit za nepravdivé, tak, jak jsou v"praxi Alfa" chápány. Například tvrzením, že "zvěstování evangelia je proces", se má (pokud tomu dobře rozumím) v rámci kurzů na mysli to (pokud to přeženu), že stav člověka se dá vyjádřit škálou od -10 do +10, kde na bodě -10 stojí masový vrah, který znásilní každé druhé dítě, které potká na ulici, na bodě 0 člověk, který se obrací ke Kristu a na bědě +10 beze zbytku vydaný Kristův služebník. Přitom během kurzů Alfa se někdo "posune" z bodu -10 do bodu -5, pak do bodu -1 a pak třeba odejde, nebo se potom někdy posune do bodu +3 (hurá) a pak se zapojí do místního sboru, kde pokračuje jeho růst dál. Mám za to, že Bůh nemá zapotřebí lidi postupně k sobě nějak blížit, ale přijímá je takové, jaké jsou, jak masové vrahy (-10), tak "docela fajn lidi" (-1). Dalo by se psát o mnoha dalších aspektech, ale to by se můj dopis zbytečně natáhnul a ztratila by se myšlenka. Vůbec Vám nemám za zlé, že jsou Vám kurzy Alfa nesympatické, a nedivil bych se, kdybyste prostřednictvím ničeho takového Krista nepřijala (já asi taky ne - teda pokud by Bůh nechtěl).

Píšu Vám proto, že jsem přes všechny nedostatky myslím, že Bůh kurzy Alfa používá - a že se občas stane, že (se) prostřednictvím nich "vyprodukuje" skutečné Boží dítě. Žádná "rychlo- kvaška". Bůh rychlokvašky nedělá. Pokud jste rychlokvaškami myslela to, že to NEjsou křesťané, jenom si to osobě myslí, protože jim to někdo řekl, a myslí si to proto, že si myslí, že to znamená něco jiného než ve skutečnosti, možná jste to měla vyjádřit jasněji. Pokud máte zájem, napište si o nezredakcovaný rukopis (počítačopis) překladu knihy Telling Others - píše se vní o tom, "jak dělat kurzy Alfa" (liché kapitoly), a v sudých kapitolách jsou uvedena svědectví lidí, kterým kurzy Alfa pomohly k přijetí Krista. To nejsou rychlokvašky. Můžete mít pochybnosti o tom, že se Bůh k něčemu podobnému přiznává, ale životy těch lidí se opravdu změnily. A ti lidé získali různé zvláštní věci (teď nemyslím mluvení v nějakých jazycích), třeba moc nad hříchem, které se těžko shánějí někde jinde. A někteří z nich také píšou, že nemají přílišné iluze ohledně "bezproblémovosti" života s Bohem. Jenom vědí, že už na ty problémy nejsou sami.

Víte, nechtěl bych, abyste se jednou ve věčnosti setkala s nějakým "Alfaproduktem", který by se Vás zeptal: "Ty, Kláro, jak jsi to tenkrát myslela s tou rychlokvaškou?" - a aby Vám nemuselo být trapně. Je pravda, že kurzy Alfa vyšly z "charismatického prostředí" - a podle toho to taky vypadá). Jsou to sourozenci, kteří jsou možná "křehčí" než "my ostatní", ale jsou to naši sourozenci a my je můžeme mít rádi, přijímat je (a občas i něco od nich) a usilovat (společně) a zralost.

Co se uživatelů kurzů týče, nevím jak to vypadá zrovna teď, ale když jsem měl před časem možnost mluvit s jedním vedoucím, vypadalo to (tady v Čechách) tak, že na kurzy Alfa nechodí takoví ti typičtí "nevěřiči", ale většinou upřímně hledající lidé, například vystupující nebo už vystoupivší jehovisté a podobně. Lidé, kteří nemají zájem, většinou odejdou HODNĚ brzo - i v Anglii to vypadá tak, že pokud někdo nevěří tomu, že Ježíš byl skutečná historická osobnost, další lekce už pro něj nemají smysl a přestane chodit. Tohle jsem slyšel na národním semináři Alfa loni v září od koordinátorů kurzů pro střední a východní Evropu - a docela to má logiku. Nic nebrání tomu, aby se ve třetí lekci (Proč Ježíš zemřel?) člověk dozvěděl plnou pravdu - a příště už třeba nikdo nepřišel (kromě naprostých flegmoušů, kteří chodí jenom kvůli tomu, že dostanou zadarmo najíst).

Nepříjemné je to, že se může stát, že někdo "dělá kurzy Alfa" a v nich si učí co chce. Je demokracie - a tak i když to ve skutečnosti žádné kurzy Alfa nejsou, může to zkreslovat celý obrázek. Osobně u nás vím o jednom takovém "černém" provozovateli na Moravě - nijak s námi nekomunikuje a nemůžeme za něj ručit. Může učit něco, od čeho se kurzy Alfa zásadně distancují - například hnuťovírácké "věř, že jsi uzdravený, i když nejseš" - z čehož pocházejí mnohá zraněni, o kterých se zmiňujete, ale to nejsou kurzy Alfa.

Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za Vaši službu - ZOD s články proti kurzům Alfa je mnohem lepší než žádný ZOD! To, čemu věří (te/me), nikdy nebude překonáno nebo nahrazeno ničím "duchovnějším" - myslím, že 90 % současných "vůdců", kteří si myslí, že mají "větší poznání" než třeba Charles Spurgeon, kecá, a těch zbývajicích 10% si to nemyslí. Dotkly se mě ty rychlokvašky, hlavně kvůli tomu jsem to vlastně celé napsal.

S přáním Božího pokoje,

- Karel B. -