Milí v Pánu Ježíši,

v prvé řadě děkuji Bohu za to, že Vám všem dává vše potřebné k práci, kterou konáte k Jeho oslavě. V každém časopise je možno čerpat sílu a poučení. Nejvíce si vážím článků, které probouzejí lidi z dřímoty. Je to potřebné.

K uvažování o tom, jak se změnilo myšlení lidí za posledních 60 let a hlavně v posledních deseti letech, mě přivedl názor těch, kteří říkají: "Ono to není tak tragické." Každý, kdo přečetl Bibli dobře ví, že vždy, když to bylo tragické, to vzal do svých rukou Bůh sám. Bylo z toho zničení Sodomy a Gomory, potopa, pád Babylóna, totální likvidace Izraele v roce 72 n.l. a mnohé jiné. Nejsem pesimista, věřím, že upřímní křesťané stále žijí, ale jejich hlas v davu ženoucím se za žokem peněz a mnohými světskými požitky se ztrácí. Je to přesně podle Přísloví 1:24, kde Moudrost říká: ...volala jsem a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal, každé mé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání... Lidé se raději ženou podle toho, co jim našeptává satan. Víc, víc, častěji, rychleji, hlučněji, aby nebylo možno slyšet volání duše. Pro ty, které není v davu slyšet platí: Ale kdož mne poslouchá, bydliti bude bezpečně, pokoj maje před strachem zlých věcí. (Přísloví 1:33) Satan si moc dobře pamatuje, jak snadno přivedl lidstvo do závislosti na hříchu. Když Eva donesla Adamovi zakázané ovoce, on nedokázal říct: "Evo, mám všeho dost, toto je od Boha zakázané a já to jíst nebudu. Jedl a tak dovršil hřích. A jak je to dnes? Ženy mužům nenosí ovoce ze stromu vědění dobrého a zlého, nabízejí samy sebe. Oslňují svým šarmem, dovedností, šikovností, úspěchem v podnikání a mnohém jiném. A co muži? Jako Adam: Jenom jedl; to Eva. Dnešní "Adamové" prostituci, cizoložství, smilstvo nazývají nejstarším řemeslem. Obchodník tím, že prodává nehřeší. Proč by měly prodáváním svých těl a dětí, které jedou porodit do zahraničí, hřešit ženy? Vydělávají valuty a pomáhají řešit nezaměstnanost. Adamové zase nic, to ženy. Adamové nedělají nic špatného. Oni jenom milují a to mají v desateru. Styk dvou lidí stejného pohlaví je ohavností v Božích očích. Jaká ohavnost? Vždyť je to jen jiný způsob milování....

Vyrostl jsem u babičky. Dědeček zemřel brzo a jeho poslední syn se narodil jako pohrobek. Živila nás prací u sedláků a ve škole. Obec každý podzim nechala dovézt 50 kubíků dřeva a to ona sama na zimu pořezala ruční pilou. Dožila se 91 let a nikdy jsem od ní neslyšel: "Neotravuj, jsem unavená ... nemám čas!" Takovou větu snad ani neznala. Dnes velké procento žen drží v ruce cigaretu, telefon a volant. Dítě křičící matku prosí, aby je nezabíjela. Co na to Adamové? Tatínek tohoto dítěte si vzal život. TGM řekl, že padne-li žena, padne celý národ.

V době mého dětství všichni lidé v obci byli strýčkové a tetičky a v neděli bylo vídat i největšího sedláka, jak si vykračuje do kostela i z kostela 4 km pěšky. Dnes má většina auta, ale v kostele, který má dobrých 150 míst k sezení, se sejde 10-15 lidí a když přijdou turisté i 30 lidí. Podle žijící pamětnice v tom kostele lidé stávali až ven.

To, že křesťané opravují svůj kostel nebo modlitebnu, je samozřejmé, ale to, že si někteří svoje stánky pro zvěstování Božího slova vybavují vším možným ke svému pohodlí, má svůj otazník. Nestojí v takovém případě Pán Ježíš u dveří v dešti a mrazu? Je napsáno, že Bůh nebydlí v chrámech lidskou rukou udělaných. Věřící křesťané mají být tím chrámem. Pán Ježíš neodsoudil peníze, ale lidi, kteří dávají jen ze svého přebytku a jen to, co mohou odepsat z daní.

Žijeme v době, kdy se všechno dělá ve velkém. Stále se ženeme za množstvím. Celosvětová hudba, evangelizace, konference. Některé církve by byly nejraději, kdyby všichni lidé uvěřili a stali se jejich členy, protože jsou ta jediná a pravá církev. Křesťané stále uhýbají od svého poslání být světlem a solí tomuto světu, pouze rozsévat a zalévat. Vždyť i za dob působení apoštolů vzrůst dával jenom Bůh sám...

Dopis č. 341, Milan Nedělka, Kadov