Y2K

Y2K, (dvoukilový rok) neboli jak se v Americe říká waj-tú-kej je téměř zaklínací formulka týkající se naprostého kolapsu počítačů a nejrůznějších čipů s příchodem roku 2000. Když jsme přijeli v únoru 1999 do Ameriky, hlavní dvě mediální témata byla Monika Lewinská a nadcházející počítačová kalamita. Potom následovalo bombardování v Jugoslávii.

V médiích probíhaly zasvěcené hovory a rady, jak se na tuto katastrofu připravit. Nadcházející konec století, tisíciletí a možný chaos hospodářského a politického pořádku vyvolává, alespoň v Americe, téměř hysterii a paniku.

Nejen mezi křesťany letí knižní fikce psané na základě interpretace knihy Zjevení do dnešních dnů. Katastrofický scénář "křesťanství znalých" prognostiků totiž předvídá, že zhroucení počítačů způsobí nepředstavitelný zmatek, totální rozpad ekonomie, hospodářského pořádku, násilí, a tak jen druhý příchod Pána Ježíše Krista zachrání křesťany před naprostou katastrofou. Na ostatní čeká sedm let velkého soužení.

Ten, kdo tomuto blouznění podlehl, musí sáhnout pěkně hluboko do kapsy. Někteří křesťané se na takovou situaci připravují do té míry, že chtějí mít plné stodoly, aby mohli žít dobře i dál, ikdyby konec světa ještě nepřišel.

Panice podlehly snad desetitisíce, možná statisíce dospělých, především starších Američanů. Mnozí věřící jsou natolik sečtělí ve fikcích nejnovějších bestsellerů, že je postupně přijímají za Boží slovo. Očekávají druhý příchod Pána Ježíše Krista v roce 2000 s takovou jistotou, jako mnoho "prorockých" skupin před nimi. Připravují se na konec tisíciletí do všech detailů. Jedni prodávají své domy a kupují si pozemky v Arizoně, na něž mohou v nouzi přijet svým pojízdným rekreačním vozidlem, které je uzpůsobené pro celoroční obývání. Zapomínají, že bez elektřiny a vody je Arizona nehostinná poušť a jejich pojízdné domečky by se proměnily v rozžhavenou pec. Golfová hřiště, která vidí na propagačních materiálech, bez pečlivé péče a vody zmizí za jednu sezonu, ale moc reklamy, médií a sugesce je nepředstavitelná.

Jak příprava na konec světa probíhá? Co radí poradci, odborníci a obchodníci s lidskou hloupostí? Především je třeba si zakoupit sušené potraviny, nejlépe na tři roky. Dále je třeba mít zásobu pitné vody na dlouhou dobu - nebude totiž elektřina a nepoteče ani voda. Dále je nepříjemné zůstat bez topení, takže je třeba zakoupit sporák a velkou zásobu dřeva nebo propanu. Je dobré mít motorovou pilu, generátor a solární ledničku. Ty jsou teď vyprodané snad na rok dopředu, takový je o ně zájem. Dále je důležité si pořídit pořádnou kulovnici, protože hladem a chaosem zdivočelí sousedé a davy se vydají na pochod, aby drancovali, plenili a získali pro své přežití to, co jim bude chybět.

Pro ty zámožnější nabízejí poradci konce světa další důležité služby. Pánové a dámy, připravte se - prasknou prachy, prasknou akcie, padnou ceny domů - jediné, co nikdy nepadlo, je zlato a stříbro. Nakupujte, dokud jsou příznivé ceny, a to hlavně u nás. Mnoho zámožných lidí tyto poradce uposlechlo. Mají sice klidnější spaní, ale prodělali kalhoty. Během posledních deseti let, kdy toto katastrofické poradenství začalo vzkvétat, akciový trh vyrostl nejméně o 40%, ceny domů se v některých místech zdvojnásobily a stříbro a zlato? - to se za deset let nepohnulo směrem nahoru, jak finanční poradci předpovídali, ale spíše směrem dolů. Ti, kdo očekávali hospodářské zhroucení Ameriky, jsou svědky největšího ekonomického rozmachu a nejnižší nezaměstnanosti. A tak se v mnohých případech naplnilo ono známé: kdo jen chvíli stál, stojí opodál.

Důvěřiví investoři vsadili na špatného koně. Většina účastníků těmto poradcům za jejich profesionální služby platí nemalé poplatky, ale jen málokdo přizná, jak špatné rady přijímali. Majetných křesťanů je mnohem méně než těch nemajetných, a tak je ticho po pěšině. Jediný pozitivní výsledek poradenství konce, který pronikl do křesťanského povědomí, je prastarý biblický princip, abychom nebyli nikomu nic dlužni, ale to v Americe neplatí. Američané jsou zadluženi neuvěřitelným způsobem. Mnozí ztratili kontrolu nad nezřízeným utrácením a hromaděním harampádí. Před nedávnem jsem četla, že Američan vydělá během svého produktivního věku asi jeden milion dolarů. Přesto je většina Američanů vzdálena jen dvě výplaty od bankrotu. Pouze 4 % občanů nemá dluhy. Není nic neobvyklého, že rodiny mají jen na kreditních kartách až 80 tisíc dolarů dluhů. To znamená, že měsíčně splácejí pouze úroky a dál se topí v dluzích. Proto existují firmy, které dluhy konsolidují a udělají z nich jeden velký dluh. Potom dohlížejí na to, samozřejmě za další poplatek, že dlužníci alespoň něco splácí. V zadlužené společnosti nezáleží na tom, kdo kolik vydělá, protože být v roli zadluženého boháče nebo naprostého chudáka je vlastně stejné. Chudák aspoň nemá věřitele. Potom platí, že i kdyby člověk vydělával stokrát tolik, pokud stačí vydělané peníze prošustrovat, je v mínusu. Boží slovo je ohledně osobních financí naprosto zřetelné:

  • Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. (Ř 13,8)

Ekonomická prosperita, plná zaměstnanost, obchody nabité zbožím, neuvěřitelné slevy, reklama, dech beroucí životní úroveň i tempo roztočilo kolotoč materialismu, z něhož jen málokdo dokáže vystoupit. Hlava se točí každému, kdo podlehl americkému způsobu života. Jak výstižná jsou slova Božího podobenství o muži, jemuž se urodila bohatá úroda a on si pak nejen v srdci řekl:

  • Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: "Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli." Ale Bůh mu řekl: "Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?" Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Svým učedníkům řekl: "Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je vždycky víc než pokrm a tělo než oděv." (Lk 12,18- 23)

Do konce roku zbývá ještě několik měsíců. Čas letí a lidé se připravují na konec roku trojím způsobem. Jedni si budují zásoby a bezpečí, druzí se řídí heslem - po nás potopa. Pokud mohou, zvětšují své dluhy na maximum v naději, že díky počítačovému zmatení a bankovnímu zhroucení z nich nikdo dluhy nevymůže. Jedni očekávají druhý příchod Pána Ježíše každým dnem, druzí o Božích věcech nechtějí ani slyšet. Třetí část obyvatel považuje celý humbuk za nesmysl a planý poplach.

Přednášky a semináře na téma Y2K budou probíhat asi jen do konce roku. Jeden takový seminář jsme navštívili ve Phoenixu v Arizoně. Hostem večera byl policejní velitel, který má za normálních okolností na starost bombovou jednotku, která prošetřuje a zasahuje během jakéhokoliv ohrožení. Navíc koordinuje Y2K opatření, která mají zajistit hladký chod policejních služeb, pořádku a bezpečnost občanů. Tato funkce je federálně a státně koordinovaná, společně s požárníky a záchrannými službami.

Policejní opatření týkající se počítačové katastrofy jsou alespoň ve Phoenixu jak se zdá pod kontrolou. Ti, kterých se Y2K skutečně týká, testují počítačové sítě a zatím většina obstála. Prověrky probíhají po celé Americe. Na Internetu je na toto téma asi 3 000 stránek informací.

Město Phoenix je dnes 6. největší město v Americe a má připraveno systém opatření. Nikdo nebere základní opatření na lehkou váhu. Odpovědní pracovníci testují řídící systémy, aby nedošlo k výpadku elektrického proudu, aby nebyla přerušena dodávka vody, aby nebyl zmaten dopravní systém atd. Jednotlivé složky prověřují všechny možné služby a počítačoví machři mají do konce roku plné ruce práce. Aerolinie testují počítačové systémy. Naváděcí systémy na letišti ve Phoenixu jsou prý natolik zastaralé, že nepoužívají mikročipy, ale staré lampovky, takže nebudou padat ani letadla.

Policie očekává mohutné oslavy příchodu Nového roku místo konce světa a katastrofy. Očekává se, že to bude největší "street party". Připravuje se obrovský ohňostroj. Nejméně 350 tisíc lidí bude oslavovat v ulicích. Všechny policejní a hasičské složky budou mít plnou pohotovost, aby zajistily pořádek a všichni se těší na oslavy.

Červený kříž vydal standardní směrnice, které doporučují občanům, aby měli doma základní zásoby, stejně jako když jsou připraveni na přírodní katastrofy, ať je jedná o tornáda, či zemětřesení. A tím celé přípravy okolo Y2K končí. S Novým rokem také skončí řada podnikatelů, protože nikdo nebude nakupovat roční zásoby sušených potravin a jiné nezbytnosti.

Počítačová katastrofa skončí a křesťané, kteří používali Y2K coby evangelizační metodu asi na svá slova raději zapomenou. S největší pravděpodobností se stáhnou do svého světa nových interpretací. Nejsou první ani poslední, kdo podlehli "chiliasmu".

O době druhého příchodu nikdo neví a je bláhové se pouštět do spekulací, které svědčí o křesťanské nevědomosti. Čas, který nám Bůh určil, máme využívat pro Boží slávu, nikoliv pro lidskou pošetilost. Nepromarněme čas, který je určen k tomu, abychom hlásali Boží slovo a svědčili o Stvořiteli, Spasiteli a Spáse, kterou nám Boží Písmo nabízí.

- kas -