Nešťastný mladý muž ve chvíli nejvyššího zármutku padl na kolena a volal k Bohu: "Nesu příliš těžký kříž, Pane, už nemohu dál, pomoz mi." Vtom uslyšel Boží hlas: "Synu, jestliže nemůžeš dál nést svůj kříž, odlož jej zde, jdi dál a vyber si kříž, který chceš, sám." Mladý muž si vydechl. "Díky, Bože," a odložil kříž, jak mu Bůh řekl. Když odešel od svého kříže, rozhlédl se kolem a uviděl mnoho křížů. Některé byly tak veliké, že neviděl ani jejich vrchol. Jeho pozornost upoutal úplně malý kříž opřený o zeď. "Ano," zašeptal, "tento bych si, Pane, vzal." A Bůh mu odpověděl: "Synu můj, ale to je ten kříž, který jsi právě odložil. Chceš opravdu jiný kříž?"

- Z internetu -