KALENDÁŘ 2000

Letos jsme poprvé vydali pro naše čtenáře pěkný kalendář, který může být vhodným dárkem pro Vaše milé společně s časopisem.

Pokud máte zájem si kalendář objednat, napište nám do redakce.

SLOVNÍK ZNAKŮ KŘESŤANSKÝCH POJMŮ PRO NESLYŠÍCÍ

Před dvěma lety jsme se seznámili s maminkou, jejíž nejmladší holčička je neslyšící. Tenkrát jí byly tři roky a sluchová vada u ní byla právě lékařsky potvrzena. Začala jsem se učit znakovou řeč a těšila jsem se, až vyjde společná učebnice znakové řeči pro rodiče a jejich neslyšící předškolní děti. Když jsem si ji poprvé kupovala (koupila jsem ji pak ještě několikrát pro další lidi), uvědomila jsem si, že tato učebnice se k mnoha lidem, kteří by ji potřebovali mít doma, nedostane, protože je příliš drahá. O tomtéž jsem přemýšlela, když jsem si pořizovala slovník znakové řeči na CD - je to výborná věc, ale jen pro ty, kteří mají doma počítač se zařízením na CD.

Malá Lucinka mezitím začala s maminkou a sourozenci občas chodit v neděli k nám do církve. Souběžně s kázáním pro dospělé máme besídku pro děti, kde si vypráví o Bohu a o Bibli způsobem odpovídajícím jejich věku. Zjistila jsem, že mi nestačí zásoba obecných znaků pro vyjádření toho, o čem si děti v besídce povídají, a že znaky, které bych potřebovala znát, abych mohla Lucince tlumočit, nikde shromážděny nejsou. Tím vznikl nápad vytvořit "Slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící". Snažila jsem se pro realizaci tohoto nápadu sehnat opravdu dobré (a navíc věřící) tlumočníky, ochotné (a navíc věřící) neslyšící lidi, někoho, kdo by stál v čele tohoto projektu jako právní subjekt a byl ochoten sehnat na něj peníze. To se povedlo a začala realizace.

Slovník má ekumenický charakter, obsahuje znaky pro asi pět set pojmů a bude mít tři formy - první formou je kniha, kde budou znaky nakresleny a popsány, druhou a třetí je o některé znaky rozšířená videokazeta a CD. Tam budou pojmy navíc vysvětleny znakovou řečí. Ceny všech tří forem slovníku budou dostupné široké vrstvě obyvatel. Slovník by měl být realizován do konce roku 1999. Právním subjektem pro tuto práci je občanské sdružení NADĚJE.

Pokud byste i vy chtěli přispět finančním obnosem, nebo sponzorsky provedenou prací, spojte se, prosím, s předsedou a ústředním ředitelem NADĚJE Iljou Hradeckým, nebo posílejte finanční příspěvky na účet NADĚJE, variabilní symbol vyhrazený tomuto slovníku - 316012163 /0300 variabilní symbol O160.
- Alena Štěpánová -