V říjnu jsme se v Písku rozloučili s kazatelem Pavlem Hojkou, který zemřel ve věku 55 let. Jeho smrt zaskočila každého z nás a připomenula nám, že nikdo nemá zaručenu příští vteřinu, hodinu, den, týden, měsíc nebo rok. Rodině a píseckému sboru přejeme Boží milost, aby Vaši ztrátu zhojil. Všichni, kdo jste Pavla Hojku znali, vzpomínejte v dobrém.

ČÍM JE PRO NÁS SMRT?

Pokud je smrt:

příchodem zkázy, ať je raději spásným příchodem Krista;

pro nás koncem, ať je raději počátkem života, počátkem hojnějšího života;

pro nás ztrátou, ať je ziskem;

pro nás loučením, ať je shledáním;

pro nás odchodem, ať je příchodem.

A když Smrt zašeptá:

"Musíš ze světa odejít," ať slyšíme Kristův hlas, jak říká: "Teď přicházíš ke mně!"

- N. Macleod, Internet -