Všem čtenářům ZODu přejeme hezké prožití sváteční pohody a přejeme Bohem požehnaný Nový rok a nadcházející "tisíciletí".

Během Vánoc pamatujme, že pro mnohé jsou Vánoce jen svátky míru, pro další jen tradicí s Ježíškem v jesličkách. Co znamenají pro nás, pro Jeho církev kterou si vydobyl na kříži?

  • Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje." (Izajáš 9:5)