V září 1830 se objevila myšlenka dvojího návratu Krista v publikaci "Ranní stráž" skotského kazatele Edwarda Irwinga (1792-1834). Někteří znalci se domnívají, že byl inspirován knihou Příchod Mesiáše ve slávě a majestátu, kterou napsal španělský jezuita Manuel Lacunza (The Comming of Messiah in Glory and Majesty, London: přeložena Irwingem v r. 1827; John L. Bray, The origin of the Pre-tribulation Rapture Teaching, 1982). Papež Leo XII. tuto publikaci zakázal, protože podle Lacunzy dravá šelma ve Zjevení 13 představuje kněžství katolické církve.

Další osoba, která do jisté míry ovlivnila Irwinga byla mladá dívka Margaret McDonaldová, která měla na jaře r. 1830 prorockou promluvu, kdy hovořila o tom, že Kristův příchod uvidí jen ti, kterým budou duchovně otevřeny oči. McDonaldová rozeslala ručně psanou vizi významným vůdčím křesťanským osobnostem tehdejší doby.

Církev po staletí věřila ve slavný a viditelný druhý příchod Krista, ale myšlenka, že přijde neviditelně, aby uchvátil v oblacích ty, kteří budou duchovně živi, byla do té doby neznámá. McDonaldová hovořila o nadcházející velké zkoušce církve. Odtud se učení o neviditelném příchodu rozšířilo mezi Plymouthské bratry a dál. Dále je rozvinul Darby, tento brilantní a velice vzdělaný muž, jehož dílo s biblickou tematikou obsahuje 30 svazků o 600 stranách každý, včetně překladů bible s komentářem se stal v r. 1825 ordinovaným starším v Anglikánské církvi. Darby navštívil USA šestkrát a později se stal vůdcem Plymouthských bratří. Neviditelný příchod a vytržení bylo představeno v USA v letech 1860-1870. Další významnou osobností, která se týká rozmachu dispenzačního hnutí byl Cyrus Ingerson Scofield (1843-1921) a Scofieldova referenční bible.

 

Ralph Woodrow:

"The Secret Rapture, Is it Scriptual?"

ralphwoodrow@earthlink.net,

http://www.ralphwoodrow.org

 

Čtenářům ZODu, kterým se v minulosti, případně i dnes, dostane do ruky kniha "Zápas o duši" z pera Pavla Steigera, který do r. 1995 sdílel pre-mileniální a pre-tribulační pohled našich dispenzačních bratří, se omlouváme. Případné čtenáře, kteří se s ní setkají upozorňujeme, že se autor s výkladem budoucích událostí (prostřední část knihy) rozešel. Nyní jistě chápete, proč ji dále nešíříme. Věříme, že Pán může použít všechny upřímně míněné chyby ke svému cíli. Autor sám byl osloven výkladem proroctví v knize Hala Lindseyho, ke které má dnes výhrady. Nic z interpretace proroctví a klíčových událostí minulých desetiletí se nenaplnilo. Byla to však první kniha, která mu představila pravou podstatu biblické spásy milostí. Rovněž se omlouváme za několik článků, které na toto téma v minulosti v ZODu vyšly. Tuto fázi osobního křesťanského zrání napravujeme návratem k "novosmluvnímu reformovanému baptistickému" učení, které se nepřetržitě dále reformuje.

- pst -