* Milý pane Kolegar,

srdečně Vás pozdravujeme i všechny v TWR ze zamrzlých pasek nad Valašskou Polankou. Je sobota ráno a před pár minutami skončil Váš pořad s Pavlem o starých měších. Usedla jsem k psaní, protože jste mi udělali velikou radost. Jsem zatím měchem starým, přestože mi je 27 let, cítím v so- bě nějaké prázdno - pan Pavel S. (omlouvám se, ale příjmení jsem si nezapamatovala), to nazval křesťan v uvozovkách. Díky Vašemu pořadu se mi pospojovalo tolik věcí a světýlko ve mně zablikalo silněji. Sobotní posluchačka programu rádia PROGLAS.

* Dobrý den, moji milí,

občas se stane, že má křehká nádoba přeteče a tehdy musím napsat, i když vím, že to opět nebude nic objektivního a tudíž podstatného, či použitelného. Ale musím. Nejprve tedy to obecnější poděkování. Je úžasné sledovat, jak se s léty vaše práce profesionálně proměňuje. Myšleno k lepšímu, samozřejmě. Nejmarkantnější je to asi na redaktorech. Snad největší úctu vzdáváme se ženou Kateřině Hodecové, u které už máme takřka stoprocentní jistotu, že ať bude mít ve studiu jako hosta kohokoli, bude to až na dřeň. Tedy žádná společenská konverzace "o počasí" ani dva paralelní monology. A to mě baví. Tentokrát bych ale ještě rád jmenovitě vyzdvihl Vlastimila Kolegara. Promiňte, Vlastíku, že to nebude ani tak za váš moderátorský výkon, jako spíš za - jak to nazvat - odvahu? Nápad? Víte, zdá se mi, že s otevřenou konfrontací dvou různých pohledů na věc se posluchač ve vašem vysílání moc nesetkává, ale právě ve Vaší poslední sobotní vlně na Proglasu tomu bylo jinak. Dle mého je to úžasné přivádět člověka k přemýšlení - a nejen k pouhému přijímání nebo dokonce opakování. Je přece úžasné přivádět ostatní k doptávání se po Boží vůli a tím nutně i k prosbám o Ducha svatého a jeho dar rozpoznávání a vidění věcí v souvislostech. Ano, mluvím o Vašem pořadu s hostem Pavlem Steigerem. A tou vyřčenou (jistě došlo i k mnohé nevyřčené), ale tou vyřčenou konfrontací byly dva různé, až zdánlivě protichůdné výklady téhož biblického textu, které v pořadu zazněly. Přemýšlel jsem o tom a napadlo mě, že pravdu vlastně měli oba - Steiger i Kvasnička. Jen jeden mluvil o spáse a druhý o praktickém životě církve. Jak úžasná musí ta moudrost a moc Ježíše Krista být, že nám ukazuje věci až tak mnohovrstevnatě! Děkuju, pane Kolegare. Za odvahu k překročení jistých "tabu" a také děkuji za to milé rozloučení: . Pořad připravili tvůrci z TWR, kteří se hlásí - ne k nekatolickým církvím ale - ke Kristu! Vtipné a moudré. A přitom ne zlé.

Jaroslav Matějovský - váš odposlouchávač na Proglasu, ČRo Plzeň, na SV a ve čtvrtek i KV. (P.S. Co satelit?)