• Bůh věčný... není zemdlený, není znavený. (Izajáš 40,28)

Být vyčerpaný znamená, že se člověk zcela vydal ze své životní energie. Duchovní vyčerpání není nikdy důsledkem hříchu, ale služby. Zda budete vyčerpaní, nebo ne, závisí na tom, kde se sytíte. Ježíš řekl Petrovi:

  • "Pas mé ovce", ale nedal mu nic, čím by je mohl krmit. (Jan 21,17)

Máte-li se stát chlebem, který se láme, a vínem, které se vylévá znamená to, že se vy sami musíte stát potravou pro duše ostatních lidí, dokud se nenaučí, jak se sytit z Boha. Úplně vás vysají - až do poslední kapky. Obnovujte svoje zásoby, jinak brzy skončíte naprosto vyčerpaní. Dokud se ostatní nenaučí žít život Pána Ježíše přímo od Něj, musí se to učit od vás. Budete doslova zdrojem, ze kterého se sytí, dokud se nenaučí, jak se sytit z Boha. Naší povinností je být pro Boha i pro Jeho beránky a ovce tím nejlepším.

Vyčerpali jste se při své službě Bohu? Pokud ano, pak obnovte a znovu rozdmýchejte svoje city a touhy. Zkoumejte důvody, proč sloužíte.Je to služba založená na vlastním rozumu nebo na vykoupení Ježíše Krista? Stále se vracejte k prameni své lásky a oddanosti a mějte na paměti, kdo je Zdrojem vaší moci. Nemáte právo si stěžovat: "Pane, jsem tak vyčerpán." On vás spasil a posvětil, aby vás vyčerpal. Buďte vyčerpáni pro Boha, ale pamatujte na to, že On je zdrojem ze kterého se sytíte.

  • Všechna spása pramení mi z tebe! (Žalm 87,7).

- Oswald Chambers, To nejlepší pro Jeho slávu -