Moji milí,

s těmi dvěma články, s článkem ‚Tělesní křesťané‘, a odbornou úvahou bratra Aleše Kratochvíla, nesouhlasím (mohu se mýlit, poctivě přiznávám), protože tzv. ‚tělesných křesťanů‘ je v církvích mnoho!!! A mnozí celoživotně. Jsou spaseni, ale nechodí ve svém znovuzrozeném duchu – Duchem svatým; proto, jak píše Pavel, oni budou spaseni, ale jejich dílo shoří, protože neponesou zlato, stříbro, drahé kamení, ale seno, slámu, a strniště. BUDOU SPASENI, ale jako hlaveň z ohně vychvácená (kral.).

Také je nutné dbát na souvislost s předchozím textem o duchovním člověku. Parametry duchovního člověka nese málo křesťanů včetně mně, Vás v redakci, i autorů těch dvou článků (1 K 2, 6–16).

Jistěže není nějaký výjmečný mezistupeň křesťana, ale celé Písmo svědčí o procesu růstu a uvědomování si vztahu s Pánem. Je to proces. A každý znovuzrozený křesťan dojde tam, kam dojde, mnozí s velikými pady a pokáním. Neříkejte mi prosím, že jsme stejní. Je to jako v právu, de facto, de jure. De jure jsme skutečně zemřeli s Kristem, de facto, často naše mrtvola těla a duše (ne ducha), znovu ožívá.

Cítíte se posazeni v nebesích? De jure ano, de facto často ne, že? Platí pro nás (pro Vás) Efezkým 2, 6 (ČSP 2010), vlastně celá ep. Efeským? Máte všechny nebeské dary milosti?

My se snažíme stále něco vymezovat, třídit, škatulkovat, protože chceme Písmo „pochopit“, „vysvětlit“, a hlavně držet. A ono to nejde. „Pochopit“ bibli je jako „pochopit“ Boha. Tohle prostě nejde. Říkám to, byť jsem teolog profesí, studiem i zkušeností. A stále se něco učím, hledám, bádám. Ale v tom, že Písmu ROZUMÍME, je naše pýcha. Ať již evangelikálů, charismatiků, letničních, liberálů, písmáků, "doslovistů", katolíků a protestantů všeho druhu. I autortů těch článků. I tak, ať jim Pán požehná. Z částky zajisté poznáváme (kral.).

Pokoj a milost !

– ThMgr. Petr M., Th.D. –

 

Prosíme čtenáře časopisu, aby se k výše uvedeným článkům z minulého čísla vrátili a oba znovu prostudovali – s otevřenou Biblí a s modlitbou. Jedná se o články ‚Tělesní křesťané‘ (č. 105, s. 14) a ‚Růst do křesťanské dospělosti‘ (č. 105, s. 16).

Jako odpověď redakce přijměte, prosím, následující článek.