Čeká vás příjemný konec týdne. S touto vyhlídkou vám dnešní pracovní den uteče jako nic. Páteční večer bude ten nejkrásnější z celého týdne a není nic příjemnějšího než vymýšlet, jak s následujícím volným časem naložit. Také vás čeká hezká láska, pokud máte s kým.

Těchto několik málo vět by mělo dotyčnému člověku (narozenému v konkrétním časovém úseku) odhalit část jeho budoucího života, neboť, jak autor těchto vět podotýká, "tak je ve hvězdách psáno".

Jenže - co když pátek bude zrovna ten nejhorší den? Co když dnešní den rychle neuteče? Co když svůj volný čas nechtěně promrháme a nebudeme mít zrovna s kým prožít tu nádherně slíbenou velkou lásku? Jak se potom zachováme? Budeme to považovat za výjimku, anebo si přečteme horoskop pro tentýž den v jiném časopise (vždyť stejně se oba budou od sebe lišit), s nadějí, že snad bude lepší? A jak to s námi skončí po několika nezdařených pokusech předpovědí a vyplnění? Budeme dále věřit, anebo to ukončíme, psychicky na dně, sebevraždou?

Daří-li se dnes někomu dobře, pak jsou to věštci, kartářky a astrologové - zkrátka všichni ti, kteří předpovídají budoucnost. Na mnoha místech v dnešní době vidíme články s nadpisy: Ovlivníte kohokoli, aby udělal cokoli; Uvěříte tomu... a dokážete to! Lidem je jedno, zda se dozvědí něco o své budoucnosti vykládáním karet nebo čtením z ruky, vyčtou-li osud z postavení hvězd nebo jim bude odhalen prostřednictvím spiritismu. Důležité je, že poznávají budoucnost. Aspoň si to tak myslí a bohužel tomu i věří. Odhalit clonu z budoucnosti a proniknout tajemstvím života a smrti - to je dávná touha člověka. Praktiky spojené s před- povědí budoucnosti se objevovaly už ve starém Orientě a vůbec v oblasti primitivních kultur. Původně byly spojeny s náboženstvím a kultem. Věštilo se z letu ptáků, z jater, z vrhání šípů. Existovali rozliční čarodějové, zaklínači a vyvolávači duchů zemřelých. Avšak jak věštba, tak magie a mantika (starověké věštění podle tzv. znamení) vždy byla marnou snahou člověka poznat božskou vůli a budoucnost a nějak si tím božstvo podřídit.

A jak to vypadá v dnešní době? Podle odhadů odborníků se např. podle astrologie (hvězdopravectví, předpovídání budoucnosti z hvězd) řídí asi třetina lidstva. Skoro denně můžeme vidět, jak lidé kupují ve stáncích na stanovištích autobusů a vlaků za několik korun časopisy, v nichž jsou podrobně a lákavě vypracovány horoskopy aspoň na jeden měsíc. Znát budoucnost - to byl vždy sen lidstva. V době, kdy roste nejistota vinou hospodářských krizí, politické nestability nebo třeba i narušených osobních vztahů, je tento sen ještě aktuálnější. Jen pomyslete, nezajímalo by vás, jak se např. bude vyvíjet domácí i zahraniční politická a ekonomická scéna, jak se vám bude dařit v podnikání nebo v lásce? Jistě! Jenže ať se kdo snaží sebevíc, jedno je jasné! Předpovědět budoucnost je pro člověka nemožné. A přesto - jak důležité je znát budoucnost! Uskuteční se, ať ji známe, nebo ne. Když ji ovšem nebudeme znát, nebudeme se moci na ni připravit. Jenže - kdo může pravdivě předpovídat budoucnost, ať už celých národů, či jen jednotlivce?

Je poměrně překvapivé, že při honbě za odhalováním budoucnosti se používá nejrůznějších metod, ale ignoruje se právě ta kniha, která mluví o budoucnosti pravdivěji, hlouběji a víc než kterákoli jiná. Tou knihou je Bible. Asi čtvrtina jejích stránek se věnuje proroctví. Známe je? Neměli bychom se s jejich obsahem blíže seznámit? V Bibli se nám představuje sám Bůh - Stvořitel a Pán celého vesmíru i naší Země. On je také vládcem nad dějinami lidstva a rovněž má moc ovlivňovat náš osobní život. Víra v tohoto Hospodina vylučuje všechny výše uvedené způsoby poznávání Boží vůle a předvídání budoucnosti dnes, včetně horoskopů! Jen Bůh je Pán přítomnosti i budoucnosti. Pamatujme si tedy aspoň tři biblické verše pojednávající o této problematice:

  • Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo... Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním. (Izajáš 46:9-10).
  • Není vaše věc znáti časy aneb příhodnosti časů, kteréž Otec v moci své položil (Skutky 1:7)
  • Pán Ježíš říká o sobě: Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. (Zjevení 22:13)

Domnívám se, že budoucí dny života každého člověka závisí na tom, jak odpoví na velkou Boží nabídku nového začátku, totiž nového života v Kristu.

- Přítel Lidu -