Konec mužské nadvlády?

Fakta: ženy v USA ovlivňují a kontrolují 80% všech rozhodnutí o koupi, počínaje nákupem potravin, automobilů, nemovitostí, rozhodují o tom, jak bude použito 75% rodinných příjmů. Jejich finanční podíl na zdravotní péči tvoří celé dvě třetiny medikodolarů. Ženy začínají jako podnikatelky dvakrát častěji než muži, jsou nejrychleji rostoucí skupinou uživatelek Internetových služeb. Vliv žen bude dále narůstat. V Americe získávají zralé ženy vrcholné a nejlépe placené postavení a funkce v zaměstnání. Podle odhadů sociologů budou za dvacet let vydělávat tři ženy z pěti víc než vydělávají muži. Osm milionů žen vlastní podnik a zaměstnávají osmnáct milionů zaměstnanců. Navíc, americké ženy mají před sebou vyhlídku na dědictví v řádu bilionů dolarů. Zatímco počet nezaměstnaných mužů v Evropě roste, u žen je tomu naopak.

Konec kultu mládí?

Globální demografický trend směřuje k tomu, že během několika příštích let budou senioři nejpočetnější skupinou obyvatel v řadě především vyspělých zemí. Dnešní starší generace je vzdělanější, zámožnější a zdravější, než dříve. Ti, kdo se narodili v padesátých letech, mají před sebou vyhlídky nejen dobrého zdraví a nezávislosti v pozdních letech, ale i vyššího průměrného věku. Budoucnost patří stříbrným šedinám.

Profesionální X-generace:

Dnešní zaměstnanci ve věku mezi dvaceti a třiceti lety jsou označováni jako generace X. Jsou ambiciózní, soutěživí, individualističtí, nebojí se změn a hledají neustále nové podněty a formy. Rychlost, neformálnost a riziko jsou nejvýstižnější výrazy spojené s generací mladých a úspěšných manažerů.

Co je motivuje? Úspěch, flexibilní pracovní doba, možnost dalšího vzdělání, dobré finanční ohodnocení, zdravotní a penzijní zajištění. Jaké mají potřeby? Především v oblasti harmonického naplnění profesionální kariéry a osobního života.

N-generace:

Technologie je druhou přirozeností nejmladší generace. Dnešní děti a mládež od dvou do dvaadvaceti let používají Internet nejen ke komunikaci, ale i pro zábavu. V Americe měla tato generace před rokem 88 milionů uživatelů a každoročně jich přibývá. Stále více byznysů se orientuje na služby N-generaci prostřednictvím Web stránek, kde nabízejí své zboží, novinky a služby. Například realitní kanceláře umožňují zájemcům "virtuální procházku" nabízenými domy v daných lokalitách. Již dnes si můžete vybrat dům nebo byt svých snů kdekoliv v USA prostřednictvím Web stránek, aniž odejdete od obrazovky svého počítače nebo opustíte své město.

Škola pro zítřek

V listopadu 1997 se konal v Hirošimě mezinárodní seminář Organizace pro ekonomickou spolupráci (OECD) o budoucnosti školství. Britský expert profesor Hardgreaves prohlásil, že škola, jak ji známe dnes, má odzvoněno. Budoucnost je podle něho v domácím vyučování. Znalosti, které dosud zprostředkovává škola, budou stále více dětem přinášet média a síť Internetu. Tradiční školství neposkytuje dětem dostatek prostoru pro samostatné přemýšlení a nevychovává je k sa- mostatnému vyjadřování. Pozornost žáka je upřena na zapisování poznámek; děti poslouchají výklad učitele dvakrát delší dobu než samy mluví. Nezanedbatelným problémem dnešních škol je šikana dětí.

RNDr. Pavla Pelechová, Ústav výzkumu a rozvoje školství

Elektronické učebnice

Školní správa v Los Angeles se léta potýkala s nedostatkem učebnic. Za pomoci společnosti XEROX byly do škol zavedeny elektronické učebnice. Výhodou elektronických učebnic je na jedné straně snadná změna nebo doplnění učebního textu a na druhé straně individuální tempo a dělení práce žáků s učebnicí. Nevýhodou učebnic je vyšší pořizovací cena rovnající se asi trojnásobku ceny knihy.

Hnutí nebo sekta?

Vznik křesťanského hnutí mužů v Americe - PROMISE KEEPERS (muži, kteří dodržují sliby) vzbuzuje mediální nelibost. Organizace vznikla před osmi lety a podle kritiků jde o nebezpečnou kombinaci politiky, sektářství a náboženského fanatismu. Hnutí je označováno za nejpravicovější projev mužského šovinismu. Na začátku mělo čtyři tisíce členů. Dnes je jich víc než milion - jsou to ti, kdo věří, že muž je odpovědný za ženu a rodinu. Tito muži se veřejně zavazují, že budou vytvářet silné manželské svazky a rodiny založené na lásce, budou dodržovat duševní, morální a sexuální čistotu. Členové se řídí biblickými principy (Matouš 12,30-31 a Matouš 28,19-20). Takový slib je v dnešní době skutečně revoluční, a proto není divu, že jsou označováni za sektu, i když hnutí chybí celá řada prvků, podle nichž mohou být sekty identifikovány.

- Vybrala - kas -