Zápas o duši č. 118

Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 118

 
 
 
 

Pokoj Vám a milost!

Nový zápas o duši naleznete na webu Reformace.cz

Nové číslo ZODu je na webu a pokud jste odběrateli tištěné podoby, tak ho bZOD118rzo naleznete také ve schránce. 

Co naleznete v novém čísle?

Připravili jsme číslo, které je tak trochu třaskavé. Obsahuje celou řadu článků na v současnosti diskutovaná témata. Nedlouhý rozbor knihy Chatrč, která se mezi českými křesťany těší značné popularitě, zatímco v zahraničí můžeme slyšet také velmi kritické hlasy (přinejmenším tři další autoři sepsali každý celou knihu o této kontroverzní knize). Zambijský baptistický kazatel Conrad Mbewe odhaluje důvody popularity charismatického hnutí v Africe. Zotavující se pastor Jeramie Rinne vyznává: Byl jsem pragmatikem. Studentka vyšší odborné školy zdravotní v Liberci se nestydí za svou víru v Krista a v Boží slovo a ve své školní práci ukazuje na rozdíl mezi biblickým poradenstvím a psychologií.   

Chatrč - není jedno, co čteme (Jaroslav Kernal)

Proč se v Africe daří charismatickému hnutí? (Conrad Mbewe)

Byl jsem pragmatik (Jeramie Rinne)

Zápas o duši nebo psychologie? (Veronika Vršovská)

*** 

V tomto čísle se zaměřujeme na otázky spojené s Pádem, s hříšností a s vykoupením:

Jak mohu nést vinu za to, co jsem neudělal? (Geoff Volker)

Byl Adamův pád v Božím plánu? (Radovan Hynek) 

Lapsa... Co? (Pavel Steiger)

Bludné učení o omezeném smíření (Jaroslav Kernal)

Dílo Boží trojice ve spasení (Philip Evenson)

Nejzávažnější důvod pro přijetí učení o omezeném smíření (John Samson) 

*** 

Pokračujeme také v sérii výkladů textu Jan 3,16 a medailónků autorů - tentokrát zde máme výklad od anglikánského kazatele přelomu 18. a 19. století Charlese Simeona:

Věrné a vytrvalé odhodlání Charlese Simeona (Jaroslav Kernal)

Boží láska v tom, že dal svého Syna za člověka (Charles Simeon)

*** 

Konečně v tomto čísle najdete článek, který je určený zamilovaným, ale zatím nesezdaným křesťanům:

Když se (zatím) neoddaní scházejí (Marshall Segal)

*** 

První článek tohoto čísla (Boha nemůžeme vidět) je ukázkou z nové knihy Poutníkovy četby. Jedná se o Velkou knihu o Bohu pro malé děti. Knihu si můžete objednat v nakladatelství Poutníkova četba.

***

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází vždy na začátku měsíce a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Zimní konference 2014

Člověk není Bůh!

25. ledna 2014, Biskupské gymnázium Brno

 

1.   Proč je to důležité? – Pavel Steiger

2.   Boží svébytnost (lidská závislost) – Štěpán Rucki

3.   Boží svatost (lidská hříšnost) – Jerry Farnik

4.   Boží spravedlnost (lidská nespravedlnost) – Jan Šichula

5.   Boží svrchovanost (lidská omezenost) – Radek Kolařík

6.   Boží dobrota (lidská zkaženost) – Jaroslav Kernal

  Další informace včetně přihlášky naleznete na stránce Zimní konference 2014

 


 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem
Telefon: +420 411 440 021 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)