Zimní konference 2013

Zimní konference 2013

Konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby se z Boží milosti uskuteční 19. ledna 2013 v modlitebně BJB Brno (Smetanova 20, Brno, www.baptistebrno.cz). Zahájení bude v 9:30 hod.

Na konferenci bude představena kniha Ch. H. Spurgeona ‚Jedině milostí‘ (All of Grace), kterou účastníci obdrží zdarma.

Přihlásit se můžete do 13. ledna 2013 (nebo do naplnění kapacity sálu) na našich webových stránkách, písemně či e-mailem. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu, e-mail a sbor, který navštěvujete.

Program pro děti

Pro děti ve věku od 5–11 let bude v průběhu dopoledních i odpoledních kázání připravený biblický program, který bude zajišťovat sestra Irena Zemanová (časopis Kroky, www.kroky.cz).  

Program konference:

Spasení souvisí s církví (1 Te 1,1–2)

Spasení souvisí s církví (1 Te 1,1--2) - Jaroslav Kernal

nothing

Spasení začíná vyvolením (1Te 1,3–4)

2. Spasení začíná vyvolením (1Te 1,3--4)

nothing

Spasení je dílem Ducha svatého (1 Te 1,5)

Spasení je dílem Ducha svatého (1 Te 1,5) -- Petr Papež

nothing

Spasení je přijímáno v evangeliu (1 Te 1,6–7)

Spasení je přijímáno v evangeliu (1 Te 1,6--7) -- Lance Roberts

nothing

Spasení vede ke zvěstování evangelia (1 Te 1,8)

Spasení vede ke zvěstování evangelia (1 Te 1,8) -- Daniel Adamovský

nothing

Spasení vede k proměně života a učení (1 Te 1,9-10)

Spasení vede k proměně života a učení (1 Te 1,9--10) -- Peter Vajda

nothing