Reformace č. 16

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO

Chraň mě před takovou láskou

John Charles Ryle 

Křesťanská láska nezahrnuje souhlas s každým náboženským názorem. Takový postoj je dalším velmi vážným a stále se šířícím klamem. Je mnoho lidí, kteří jsou pyšní na to, že nikdy neřeknou druhým, že se mýlí – ať už tvrdí cokoliv.


Bůh miluje hříšníka a nenávidí hřích I.Jaroslav Kernal

Toto jsou velmi populární slova, která můžeme slyšet nejenom z úst jednotlivých křesťanů, ale přímo z křesťanských kazatelen. Někteří lidé podivně a absurdně zjednodušují a zobecňují Kristovo evangelium na slova: Bůh tě miluje – a tak musíš uvěřit.


Otroctví hříchu IV.

Jan Kalvín 

Pokračování druhé kapitoly druhé knihy Institucí, kde se autor zabývá tzv. svoubodnou vůlí člověka.   


Spásná víra 2
Steven Cole 

Jakub 2,14-19. Otázky týkající se spasení Boží milostí se staly počátkem reformačního hnutí, jehož učení rozděluje protestanty a katolíky dodnes. Způsob spasení rozděluje i evangelikály samotné na ty, kteří věří, že ke spáse je nutná víra v Krista, který se stává nejen našim Spasitelem, ale i Pánem každé oblasti života a ty, kdo jsou přesvědčeni, že spasení přichází pouze vírou.  


Výjimečnost kázání

Jaroslav Kernal 

Církev a kázání jsou spojité nádoby. Jedno nelze oddělit od druhého. Pokud nebudeme správně rozumět tomu, co je to církev, potom bude i naše pochopení toho, co je to kázání, mylné a nebude odpovídat významu, který kázání přikládá Bůh.  


Nejčastější chyby v kázáníJulian Freeman 

Tím nejpřirozenějším způsobem, jak se dozvědět o tom, jak mohu růst jako kazatel, je určit chyby, které obvykle dělám a pokusit se – z Boží milosti – pracovat na jejich odstranění. Za tímto účelem a také abych ‚přilil trochu oleje do ohně‘ jsem sepsal seznam nejčastějších prohřešků, kterých se dopouštím při přípravě kázání a při kázání samotném.  


Trojice a uctívání

David C. Meredith 

Nauka o Trojici je centrem biblického zjevení. Kdykoliv uvažujeme o Bohu, měli bychom začít naukou o Trojici. Náš Bůh je jedinečný a nesmí být nikdy zaměňován za něco, co vymyslel člověk. 


Pět způsobů, jak najít radost z práceJoseph Rhea

Co dělat, když trčíte v zaměstnání, které rádi nemáte? Když čekáte, že přijde nějaké lepší, cítíte se povoláni zůstat v té jisté práci nebo nemáte kvalifikaci pro práci, o které si myslíte, že by vás bavila více? Je možné vstávat den za dnem a skutečně se radovat ze své práce?  


Joyce Meyer a učení o Kristově krviHana a Mark Bladesovi

Učení Joyce Meyer o Kristově krvi se zaměřuje na to, jak Jeho krev použít. Je to tedy obdoba jejího učení o tom, jak použít Ježíšovo jméno, a nese sebou mnohé stejné chyby v učení. Ačkoliv Meyerová říká některé věci o Kristově krvi, které jsou pravda, tak zároveň sklouzává do magického používání slova „krev“, které se velmi podobá středověkému uctívání relikvií a fetišismu.


Český biblický institut

Český biblický institut  

Pro rok 2013/2014 otevíráme dva studijní programy: Základní přehled Bible a Výklad a kázání Bible 1 


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY 

p style=/span