Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.
Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není.
Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě.
Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.
Oni jsou ze světa; proto z nich mluví svět a svět je slyší.
My jsme z Boha; kdo zná Boha, slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás.
Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu.

1 J 4,1-6