Let kulíka zlatého Werner Gitt
Historicita prvních kapitol knihy Genesis Jaroslav Kernal
Je evoluce biblicky přijatelná? Problém Genesis 1 Rick Phillips
Blázen říká v srdci svém: Bůh tu není! Štěpán Rucki
Stvoření (č)i evoluce? Josef Potoček
Dvanáct argumentů, kterým by se měli evolucionisté vyhýbat Answers in Genesis
Teistická evoluce a nová teologie Josef Potoček
Zhodnocení křesťanských názorů na počátek Paul Garner
Evoluce vs. Bůh (video) Ray Comfort
03 Bez Adama není Krista (video) Peter Vajda
Deset nebezpečí teistické evoluce Werner Gitt
Vystřelující houba Creation Moments
Problém přechodných forem Jerry Bergmann
Kdybyste věřili Mojžíšovi ... Jaroslav Kernal
Stvoření a naturalismus Josef Potoček
Abyste zápasili o víru - odpověď redakce Martyn Lloyd-Jones
Z nich pochází všechny národy země - Gn 10,1-32 (mp3) Jan Suchý
Bůh, který nás obdarovává - Gn 2,1-15 (mp3) Jan Suchý
Jak přistupovat ke knize Genesis (mp3) Jan Suchý
Stvoření - Šest dní II. (4) (mp3) Hector Morrison
Evoluční teorie, nebo náboženství? Josef Potoček
Darwin, nebo inteligentní záměr? Klára Steigerová
Ikony evoluce Jonathan Wells
Genesis 1 (1) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 1-2 (2) (mp3) Ronnie Stevens
Test evolucionismu Peter Masters
Mýty vědy Pavel Steiger
Evoluce vs. Kreace Pavel Steiger
Evoluce vs. Stvoření - pokračování (2) Pavel Steiger
Odpověď Jirkovi Pavel Steiger
Bible a zdravověda redakce
Evoluce - úvod Pavel Steiger