Před několika léty jsem navštívil strýce Dominika. Strýček je ateista a vyrukoval na mne s otázkou, kde vzal Kain manželku? Ujistil jsem ho, že si vzal buď sestru nebo některou neteř i z pozdějších pokolení, protože se tehdy žilo staletí. Strýc se vyděsil - krvesmilství!

Uvědomme si, že už Eva byla Adamovi víc než sestrou. Eva byla stvořena výhradně z Adamových buněk. Adam byl dokonce i její biologickou matkou, protože všech 46 Eviných chromozomů pocházelo pouze z Adama. Mutace genů, na nichž staví evolucionisté své světonázorové myšlení, byla na počátku zanedbatelná.

Dnes, sňatkem s blízkým příbuzným, který má geny podobně pokřivené jako my, bychom pokřivení jenom zesílili. Nedostatky v kopiích vystupují vždy ještě výrazněji. Proto si bereme partnera z co nejvzdálenějších rodin a krajů, protože jich pokřivené geny jsou pokřiveny "jinak a jinde" než naše. Když se spojí 23 chromosomů s 23mi partnerovými chromosomy, doufáme, že bude genetická pokřivenost našich potomků zmírněna a částečně vyrušena.

V místech, kde jsou mužské geny oslabeny, tam jsou posíleny párovými geny ženy a naopak. Z Boží prozřetelnosti všemu nerozumíme, abychom totiž nenapáchali dalekosáhlejší škody než krvesmilstvím. Přesto se snažíme do genetiky proniknout, čímž vzniká množství nových, především etických problémů.

Nezapomínejme, že všechny vynálezy přinesly nakonec víc pohrom než užitku! Víte dobře, jak to dopadne, když chceme poroučet větru a dešti. To už potom ani stromy nerostou.