Milí přátelé, kamarádi, bratři a sestry v Kristu!

Naše korespondence roste každým rokem. Píšete nám, abychom vydali tiskem naše zážitky i pracovní a studijní materiály, které během roku vyprodukujeme.

Po léta jsme se snažili zveřejnit některé rozhlasové pořady a příspěvky v krajanských časopisech, ale vždy jsme narazili na nezájem. Slibů bylo dost, ale skutek vždy utekl.

Máte před sebou první číslo křesťanského časopisu, ale bude to chvíli trvat než naše samonakladatelská technologie dosáhne profesionální úrovně. Čeština je tvrdý oříšek a namontovat jí do existujících programů je zdlouhavý proces nadějí a zklamání. Čekáme, až ve Švédsku vyvinou dokonalý systém. Mějte s námi strpení, děláme, co můžeme.

Dostáváme množství krásných dopisů od křesťanů z celého světa, ale nejcennější jsou dopisy mladých posluchačů z Československa. Rádi se o ně s vámi podělíme. Radost, kterou máme z dopisů a osobních setkání nás povzbuzuje, abychom neklesali na duchu a pracovali ještě s větším úsilím.
Modlete se za nás, tak jako i my se modlíme za vás, s přáním abychom dosáhli co nejvíce hledajících a ještě nevěřících čtenářů. Pomozte nám časopis šířit. Rádi zašleme vám i vašim známým více výtisků

Předplatné nežádáme, objednávky a dobrovolné příspěvky s radostí přijmeme. Rádi připravíme námětové studie, odpovíme na otázky i problémy z biblického hlediska. Do Nového roku všem přejeme hodně Božího požehnání a bohatou úrodu spasených duší. Těšíme se na spolupráci, vaši v Kristu,

Klára a Pavel Steigerovi