Ó milosti, jak sladký hlas jenž zbavuje mne pout!
Já slepý byl, tys přišla zas dát očím procitnout!

Ó milosti, jež vzbouzíš strach a strach pryč zaháníš,
tys přišla, když jsem uvěřil, a jdeš mi stále blíž!

Pán království nám přislíbil, naději, Slovo dal.
On můj je štít, má obrana, dokud jde život dál.

Nebezpečí, strázeň ni past mne z cesty nesvede.
Milost, jež vším mne provedla, domů mne dovede.

Až tělo, srdce doslouží a život ustane,
nebeská radost, milost, mír pro věky nastane.

Až přejde deset tisíc let zpět v slunce pralátku,
dál budou věky chvály pět, jak bylo v počátku.

Amazing Grace,
Český překlad, J.F., 1988