Co zajímá lidstvo nejvíc? Dobré zdraví. Dobré zdraví je klíč k lepší existenci. Boj proti chorobám, bolesti a neduhům zaměstnává lékaře od nepaměti. Většina lidí, dokonce i křesťanů si myslí, že bible nedrží krok s vědou a novými poznatky. Podívejme se, co bible říká o zdraví, lékařství a zdravotních zásadách.

Dnešní věda dospěla a dospívá k závěrům, které byly v bibli od nepaměti. Kdybychom se řídili biblí, byli bychom zdravější nejenom fyzicky, ale především duchovně.

Bible popisuje první chirurgický zákrok v kapitole Genesis. Pán Bůh stvořil člověka a řekl:

  • Není dobré, aby člověk byl sám. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel místo masem.

Jak bychom popsali podobnou situaci dnes? Bible říká, že Bůh uvedl na člověka mrákotu a dnešní lékařská věda použije narkozu. Člověk usnul. Pacient během narkozy vlastně také spí. Bůh vzal jedno z jeho žeber a přesně totéž může udělal chirurg. Nakonec bible říká: Bůh uzavřel místo masem a stejně zakončí operaci chirurg.

To, že byla žena stvořena z muže, potvrdila věda geneticky relativně nedávno. Mužské chromozomy určují ženské pohlaví při početí. Evolucionisté se nám snaží namluvit, že všichni pocházíme z pramatky "Evy."

V následující biblické kapitole objevíme příčinu všeho našeho trápení a potřeby lékařské vědy a péče.

Bůh připravil ideální životní prostředí i podmínky na zemi a stvořil člověka k svému obrazu pro věčný život. Adam a Eva neuposlechli Božího varování, Božího příkazu a oba jedli ze stromu poznání, protože chtěli znát co zná Bůh. Chtěli být sami sobě bohy, být rovni Bohu. Uvrhli na sebe a celou přírodu trest a prokletí. I řekl Hospodin ženě:

  • Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti v těhotenství, syny budeš rodit v utrpení.

Adamovi řekl:

  • Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta, po celý tvůj život a z ní budeš jíst v trápení. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do země.

Člověk byl potrestán za svoji neposlušnost. Bůh zabránil neposlušným jíst ze stromu života, a tak zachránil člověka před naprostou zkázou.