1. Buď tvořivý: Používání traktátů k evangelizaci je významná pomoc, ale nezapomínej, že sdílení víry není mechanická záležitost.

2. Buď citlivý: Dovol Duchu svatému, aby ti ukázal nejvhodnější okamžik, jak a kdy budeš o Bohu a víře v něj svědčit.

3. Buď přímý: Když máš příležitost svědčit o víře, veď hovor od etiky a morálky přímo k Bohu raději než všeobecnému povídání.

4. Buď mírný: Nikdy se kvůli víře nehádej. Evangelium je svědectví lásky.

5. Buď důsledný: Málokdo věří v Pána Ježíše Krista okamžitě, aniž by uvažoval, než učiní rozhodnutí. Pokračuj ve svědectví z lásky kBohu nezávisle na očekávaném výsledku.

6. Buď milující: Písmo nás vybízí, abychom milovali a rozdávali lásku bez podmínek, zda se jedná o osobu spasenou či nespasenou.

7. Buď osobní: Osobní svědectví, které vychází ze srdce, přesvědčí mnohé.

8. Buď specifický: Pamatuj si, že cílem evangelizace je přivést ty, kterým svědčíš, k pochopení Kristovy smrti na kříži. Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži za každého znás jednotlivě.

-Charles Stanley-