Během posledních šesti měsíců jsme rozeslali 30.000 výtisků zvláštního vydání časopisu Zápas o duši. Všechny adresy jsme získali z akce, kterou organizovali němečtí křesťané u nás. Během doby, které této akci věnovali, získali asi 40.000 adres lidí, kteří si napsali o zaslání křesťanské literatury. Při konečné kontrole počítač odhalil, že na jednu adresu často připadala jména několika členů téže rodiny. Všechny vícenásobné adresy jsme tedy spojili a tak snížili počet adres na 30.000. Smyslem této akce bylo, podat prvotním zájemcům okřesťanskou literaturu něco nového, co by mohlo posloužit dál. Byli jsme požádáni, abychom připravili zvláštní vydání časopisu Zápas o duši. Ve spolupráci s řadou křesťanů, kteří se na této akci podíleli, byl učiněn výběr článků tak, aby posloužil co nejširší veřejnosti. Zpracování adres může posloužit místním sborům a skupinkám k osobnímu kontaktu. Počítač totiž seřadil adresy tak, že snadno přečtete z celých bloků sídlišť a jednotlivých domů, kolik obyvatel má zájem o duchovní otázky.

Jaké jsou ohlasy? Posuďte sami.

Nejdříve trochu statistiky. Na asi milion dosažených domácností odpovědělo kolem 30.000 zájemců, kteří si objednali zdarma z výběru Nového zákona a dalších dvou knížek. Na těchto 30.000 adres jsme později poslali zvláštní číslo ZoD. Z těchto se nám vrátilo asi dvacet, protože adresát zemřel, a podstatně více, protože se adresát odstěhoval. Z tohoto kontaktu si čtenáři mohli objednat další křesťanské materiály - unás, v Brněnské tiskové misii a dvou křesťanských nakladatelstvích. V těchto čtyřech misijních tiskových organizacích se sešlo jen několik stovek objednávek. Vezmeme-li v úvahu, že mezi nimi je už řada křesťanů, zbývají dvě základní otázky. Kolik lidí odpovědělo jen proto, že jsme nabízeli něco zdarma? A kolik lidí odpovědělo proto, že opravdu hledali Boží plán pro člověka? Tato zkušenost nám něco říká o biblickém poměru mnoha ztracených a málo spasených. Jistě, nikdo nebude spasen protože projevil zájem o naši literaturu. Přesto, zájem je první krok ke spásonosné víře. Ale ani zde vše nekončí. Patří sem i ohlasy, které jsou pro nás nesmírně cenné, protože vyjadřují duchovní úroveň a myšlení některých lidí našeho národa.

Každý dopis je odezvou na osobně navázaný kontakt s křesťany, kteří ve svém volném čase, za své peníze, a sochotou, která se rovná bláznovství pro Krista, celou tuto akci organizovali. Žádnou adresu jsme nezískali nějakou nekalou cestou. Každá adresa, kterou jsme získali je psána vlastní rukou.

* Drzí sektáři!

Ježíš Kristus založil jednu církev a ustanovil Petra ze její hlavu, t.j. prvního papeže. A dále ustanovil Svátost Oltářní. Řekl, "Komu hříchy odpustíte - budou odpuštěny, komu hříchy zadržíte, budou zadrženy." Již od dob apoštolů se věřící zpovídali ze svých hříchů. A vy jste si z Bible vybrali jenom to, co se vám hodí. Bludaři ... Neotravujte!

- anonym -

* Přeji si poznat toho, kdo Vám podal mou adresu, osobnost nebo instituci, neboť do budoucna si nepřeji, aby mi byla zasílána divná propaganda jakou je Zápas o duši. Se žádnou církví nechci mít nic společného. Je to strůjce všeho zla, viz Jugoslávie, Alžír a jim podobné. Všechny tyto spolky bych osobně likvidoval v plynu.

- J.H. -

* Vážení,

...opět jsem se nestačil divit, kolik hlouposti a nevědomosti rozšiřujete mezi lidi. ...dožralo mně záměrné překrucování Pravdy. Zesměšňování a ponižování ostatních náboženských systémů a vyznání plus fanatické zapírání vědeckých důkazů o evoluci ve vesmíru i v oblastech života na zemi. Vaše pomýlené filozofické a mentální spekulace, ač zaštítěni Biblí, nemohou vychovávat lidi k lásce k bližnímu. ... Já bych Vám dal vidle do ruky a hybaj do maštale. Práce je ten nejlepší lék na choré mozky. Každý člověk má svaté právo na "svou" víru. A také každý má tu "svou."

- V.J. -

Samozřejmě, že jsme dostali i jiné dopisy, mnoho otázek, přání jakým tématům se věnovat a také dopisy, které obyčejně pohladí.

* Vážený pane,

... v posledních dnech se mi dostalo do rukou č. 31 a zvláštní vydání časopisu Zápas o duši. Moc bych si přála, kdybyste mi mohli udělat radost a občas mi některé číslo zaslali.

Texty jsou poctivé, nepobuřují přehlížením, jsou promyšlené a skoro se dá říci inspirované. Nerozepisuji se, polemiku svádím sama se sebou - avšak mohu říci, že se nepřikloním ke kritikám teologů, ale bezesporu kvstřícnému pochopení laiků. Tím chci říci, že by mi časopis skutečně přinesl potěšení. V potěšení je mnohdy i vědomí zahanbení, že mládí má docela dobrý a opodstatněný důvod se domnívat, že má co říci stáří. Já stařena se od Vás nechám ráda poučit a okouzlit. Dopřejete mi to?

- V.B. -

Na závěr chceme dodat, že máme radost ze všech dopisů. Kromě první ukázky byly všechny podepsané a mohli jsme odpovědět. Nové čtenáře vítáme, věrným čtenářům děkujeme a všem dohromady přejeme, abychom se společně učili zvažovat fakta, abychom dovedli respektovat názory druhých, ale vždy stáli na biblických základech a aby nás všechny spojovala láska ke Kristu.

- Vaši vydavatelé -