Uprostřed všeho, co životní shon přinese, zachovej si chvíli, aby ses dovedla smát, milovat a modlit se. Jen tehdy bude mít život smysl každý den.

 •   Ukaž svému muži tisíci způsoby, že je milován a že právě on je úžasná osoba. Romance v manželství umírá z netečnosti a zanedbáním. Jen ty jí můžeš oživit, budeš-li něžná milenka, když budeš dbát na svůj vzhled a použiješ svoji ženskost, kterou jsi používala v době námluv.
 •   Vzorný manžel prokazuje lásku a city nejen slovy, ale především činy. Žena potřebuje vědět, že má vmanželství důležitou úlohu.
 •   Pamatuj si, že i muž potřebuje, aby byl oceněn a polichocen. Jestliže toto najde u své manželky, má o důvod méně, aby přijímal lichotky a uznání žen odjinud.
 •   V manželství nestačí přijímat ženinu péči a starost o rodinu jako samozřejmou povinnost. Domácnost a děti vyžadují nadlidské úsilí, jsou totiž náročné nejen fyzicky, ale i emocionálně. Žena potřebuje, aby ji muž "podržel", když nemá "náladu."
 • Moudrá žena porozumění od muže nejen očekává, ale především mu dá vědět, že právě on je ten, na koho se může za každých okolností spolehnout. Když zachovává jeho tajemství, získá si jeho důvěru. Raduje se z jeho úspěchů, má soucit a porozumění pro porážky. Nikdy nesnižuje manželův neúspěch a chyby mu nepřipomíná.
 • Dobrý manžel zajišťuje manželce určitý stupeň finanční nezávislosti a rozhodování.
 • Moudrá žena se zajímá o to, co zajímá muže a pokud je to možné, těší se ze společného zájmu. Čím více společných zájmů manželé mají, tím více radosti a spokojenosti zažívají ve společné přítomnosti a navíc, mají nekonečné množství námětů k rozhovorům.
 • Muž je společníkem ženy, se kterou sdílí své zájmy a myšlenky.
 • Ke spokojenému manželství patří i společná péče o domácnost a dobré hospodaření. Pořekadlo, že láska prochází žaludkem, platí i dnes. Dobrá hospodyňka může zachránit manželství, kde mají partneři hluboko do kapsy. V dobách finančních těžkostí žena muže povzbuzuje, aby neztrácel naději a snaží se, aby všechny finanční problémy řešili společně jako přátelé. Společné těžkosti spojují kamarády v boji o přežití.
 • Muž nesmí zanedbávat ženino společenské vyžití, aby žena netrpěla klaustrofóbií. S radostí přijme zodpovědnost a účast při výchově dětí. Děti musí vědět, že autorita rodičů a pravidla v rodině mají jeden směr.
 • Úkolem ženy je, aby se aktivně podílela nejen na povinnostech, ale aby byla součástí společného vyžití ve volném čase a nesabotovala mužovy zájmy. Jestliže je žena příliš zaměstnaná domácností, svým povoláním a zájmy, nebo ji mužovy potřeby nezajímají, bude hledat manžel jiné spřízněné duše, které nemaří radost a neutápí se ve starostech co dřív a co potom.
 • Dobrý manžel je ohleduplný k intimním potřebám manželství. Je věrný, vychází dobře s manželčinou rodinou a je ke své ženě vždy čestný.
 • Jak vidí manžela či manželku rodina a přátelé, závisí na tom, co o něm jeden nebo druhý řekne a jak se k sobě chovají na veřejnosti. Nedělejte ze sebe mučedníky a nehledejte sympatie mimo manželství. Budete-li si vážit jeden druhého a budou-li o tom svědčit i vaše poznámky, pomáháte nejen sobě.
 • Dobrý manžel prokazuje pozornost své ženě nejen na veřejnosti, ale i doma. Neflirtuje s ostatními ženami a nedělá důležitá rozhodnutí bez vědomí manželky.
 • Nezávisle na tom, jak starý manžel je, potřebuje dětskou péči a trošku hýčkání. Je-li nemocný, pečujte o něj s láskou a pozorností. Malá investice přináší bohatý zisk. Jestliže manžela pokáráte, polibek a úsměv ránu zahojí. Manželka někdy zastupuje roli maminky.
 • Dobrý manžel manželku zbytečně nekritizuje a nedává přednost dětem a příbuzným před potřebami manželky. Pamatuje na to, aby i žena měla volný čas jenom pro sebe, aby mohla mít i své zájmy.
 • Dobrý manžel nezapomíná ženu pochválit a povzbudit. Ne prázdné řeči a formality, ale povzbuzení, které přichází z hloubi srdce, potěší nejvíce.

- S. W. -