Několik kontrolních otázek, které mohou pomoci vybudovat lepší manželské vztahy a porozumění. Za každou kladnou odpověď na otázku si připočtěte deset bodů, pokud jste splnil úkol jednou v posledních šesti měsících. Jestliže jste to dokázal dvakrát nebo vícekrát, dejte si dvacet bodů.

 • překvapil jste manželku a pozval ji na večer s překvapením?
 • uvolnil jste manželku z večerních povinností? Uklidil kuchyň po večeři, uložil děti do postele?
 • sedli jste si společně při šálku kávy nebo čaje a hovořili jste spolu 30 minut bez vnějšího vyrušování?
 • připravil jste pro manželku voňavou koupel?
 • napsal jste jí zamilovaný dopis a odeslal jej?
 • zapsal jste si někdy důvody proč máte svoji ženu rád?
 • dal jste někdy své ženě den volna? Postaral jste se o děti, domácnost a vaření?
 • strávili jste společný večer, kdy jste si povídali o společné budoucnosti, plánech a snech?
 • zkusil jste někdy připravit víkendové překvapení jen pro vás dva?
 • sebral jste své špinavé prádlo a odložil jej tam, kam patří alespoň jednou za posledních šest měsíců?
 • opravil jste něco v domácnosti, aniž by vás o to manželka požádala?
 • políbil nebo pohladil jste svojí manželku před odchodem do práce nebo po příchodu domů?
 • přinesl jste jí dárek nebo malou pozornost, aniž by to očekávala?

Jak jste uspěli?

 • 120 výborně. Jistě máte nejspokojenější manželku ve svém okolí.
 • 90-110 velmi dobré. Pokračujte tak i dál.
 • 60-80 průměr. Zkuste maličko přidat.
 • 30-50 žádná sláva. Je na čase se zamyslet.
 • 00-20 je to na pováženou. Zbylo něco z dob zamilovanosti?

Tento test je malá inspirace k zamyšlení, aby vaše manželství nechřadlo, ale kvetlo.