Slovo Boží vyzývá každého člověka: "Nech se smířit s Bohem." Proč jsi do dnešního dne nepřišel k Pánu Ježíši? Čekáš, až budeš starší a moudřejší? Nebo až si pořádně užiješ života? Očekáváš okamžik, až ti svět nebude mít co nabídnout? Neměl by právě Pán Bůh být tím nejlepším, co můžeš získat?

Možná se vymluvíš, že dnes nemáš dost času, snad někdy jindy. To však může znamenat nikdy. Každý další rok se zdá člověku zase o něco rychlejší, o  něco kratší. Práce přibývá a sil naopak ubývá. Čekáš, až se polepšíš? V to nedoufej! Bible říká, že lidské srdce je zlé a převrácené. Tíha hříchů bude na tebe doléhat čím dál víc!

Nebo snad čekáš, až se obrátí tví přátelé, rodina? Ale rozhodnout se pro Pána Ježíše musíš ty sám, to není kolektivní záležitost a nikdo to za tebe neudělá. A čekáš-li, až se rozhodne většina, čekáš marně. Písmo svaté říká, že cesta je úzká a brána, která vede k životu věčnému, těsná. Žel, bude málo těch, kteří projdou. Nečekej, nech se smířit s Bohem skrze oběť Pána Ježíše Krista! Pak projdeš i s tím největším nákladem hříchů, které smíš složit u Jeho nohou. Neotálej, jednoho dne se dveře milosti zavřou. Chceš zůstat venku? Pak na tebe dolehne těžké a definitivní poznání JE POZDĚ.

 - Z němčiny přeložila E. Doležalová -

Nic není tak jisté jako SMRT

Nic není tak dlouhé jako VĚČNOST

Nic není tak hrozné jako BOŽÍ SOUD