Jestliže nám v životě něco schází, ať už fyzicky, nebo emocionálně, hledáme vzrušující zážitky. Výsledkem je, že se pak snažíme o pouhé napodobování činnosti Ducha svatého; staneme se citově závislí, a pokud nepřestaneme ve svém duchovním životě hledat pouze vzrušení a budeme se chtít stále jen "vznášet jak orlové" (Iza 40,31), zničí nás to i duchovně.

Abychom žili v Boží přítomnosti, nemusíme připravovat žádné zvláštní okolnosti, nemusíme vyhledávat zvláštní místa, stačí, abychom byli rozhodnuti hledět stále na Boha.

Problémy vznikají když odmítáme věřit, že Jeho přítomnost je skutečná. "Proto se bát nebudeme byť..." (Žalm 46,2) - žalmista tu hovoří o zkušenosti, kterou zažijeme když pochopíme skutečnost, že Bůh je neustále s námi, ať už to vnímáme či nikoli. A potom vyznáme: "Vždyť Bůh tu vždycky byl!" Samozřejmě, že je nutné prosit Boha o vedení v kritických chvílích našeho života, ale neměli bychom stále úpět k Bohu v prosbách o vedení při každé malé věci. Jistě, Bůh vás povede, a navíc, On to dělá už teď!

- Oswald Chambers -