Důkaz, že Nový věk zasáhl Izrael, lze pozorovat na každém kroku. Obchůdky s léčivými krystaly, instituty alternativního léčení, meditační semináře a trénování vědomí mění tradiční život obyvatel. Lidé jsou unaveni neustálými konflikty a napětím. Mnoho nevěřících židů je nespokojeno s Ortodoxní náboženskou společností a hledají "něco více". Mnozí ignorují judaismus úplně a během tradičních sabatových večeří diskutují o učení suffismu až po buddhismus. Zájem o novověké metody a náboženské praktiky odhaluje hlubokou nespokojenost obyvatel se současným stavem života. Všichni mají jedno společné - nemohou své hledání pojmenovat nijak výstižněji, než jak sami říkají: "Milujeme Boha."

Lidé se scházejí na víkendových seminářích, kde "vytvářejí energii tak, že se vzájemně objímají a společně dýchají". To je součást tantrické filozofie těla a mysli. "Objímání nás sbližuje a odstraňuje bariéry." Semináře masáží těla a další orientální techniky nejrůznějších terapií přitahují věřící i nevěřící.

Časopis alternativního života, novověká hudba, alternativní medicína, to vše jsou pro Izraelce nové a populární aktivity. Účastníci jsou nadšeni harmonií setkávání, jak každý s každým nádherně vychází. Na mnoha místech se konají festivaly Nového věku.

- Sharon Moshavi - Business Week, 10/1988