Když začala protitabáková kampaň v USA, výrobci cigaret byli donuceni uvést na každou krabičku následující text: Pozor, kouření cigaret může být nebezpečné vašemu zdraví! Od té doby toto varování přerostlo v ještě důslednější boj proti kuřákům - ale, příteli, cítím povinnost napsat Ti podobné varování, jehož text by přibližně zněl: Pozor! Pravé Křesťanství, přijmeš-li je, pravděpodobně naruší vztahy většiny lidí vůči tobě! Proč?

Uvědom si, že skutečné Křesťanství, jak ho započal Kristus (ne ty náboženské "odvary", které najdeme v mnoha učeních), jde proti veškerému zdravému rozumu, proti všemu, co Tě učí svět, a dokonce i Tvá vlastní zkušenost! Uvědom si, že v pohledu člověka, který považuje tuto planetu Zemi za ten jediný domov, který existuje, člověka, který se snaží vyčistit vzduch a vodu, zachraňovat živočišné druhy od velryb až po ohrožené sklípkany, v jeho pohledu jsi cvok! Jsi cvokem snesitelným, necháš-li si své potrhlé názory pro sebe - ale ozveš-li se, stáváš se "cvokus fanatikus"!

Vybral jsem pouze šest ukázek, které by plně stačily poslat Tě do Bohnic, kdyby to bylo zákonem povoleno! Věř mi, že bych jich mohl uvést desítky, ale tyto jsou takovým průřezem naší křesťanské "pošetilosti". Uvádím je, jak je napsal Bůh, a jak na ně reaguje svět, na konci druhého tisíciletí AD:

Bůh: Matouš 6:19: "Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Uschovávejte si poklady v nebi, kde je zloději nevykopávají a nekradou".

Svět: To je nesmysl! Lepší vrabec v hrsti... "Potom" už nic není! Co "urveš" to budeš mít! Že peníze nehýbají světem? Jsi slepý? Podívej se kolem sebe! Tuhle hloupost říkají ti, kteří žádné peníze nemají! Jak mi dokážeš, že Je?

Bůh: Lukáš 6:26: "Běda, když vás budou všichni lidé chválit, vždyť stejně se tak chovali jejich otcové k falešným prorokům".

Svět: Lidé Tě budou mít rádi, když budeš souhlasit s tím, co říkají a dělají. Proč bys jim měl říkat, že možná, nemají pravdu! Nedělej si problémy! Říkej jim, co slyšet chtějí!

Bůh: Jan 15:18: "Nenávidí-li vás svět, uvědomte si, že mně nenáviděl dříve."

Svět: Snaž se stýkat s populárními lidmi, budeš také populární. Vyhýbej se těm, kteří plavou proti proudu! Budou-li Tě mít lidé rádi, budeš mít úspěch!

Bůh: 2 Timoteovi 3:12: "...a všichni, kteří budou žít v Ježíši Kristu, budou pronásledováni."

Svět: Nedělej vlny! Snaž se vyjít s každým! Jsme na světě jen jednou - proč si vytvářet problémy!

Bůh: Marek 9:35: "Kdo chce být první, buď ze všech poslední, služebníkem všech."

Svět: Jdi za svou hvězdou! Snaž se být ve všem první! Nemusíš jít přes mrtvoly, ale - když občas na někoho šlápneš, co má být? Každý to dělá! Svět obdivuje úspěšné lidi!

Bůh: Abakuk 2:4, Římanům 1:17: "Spravedlivý bude žít svou vírou." Jinak, volně: Pakliže to, co vidíš, odporuje tomu, co Ti říká Bůh, věř Bohu!

Svět: Tohle je tak nesmyslné, že to nebudu ani komentovat! Skutečnost je to, co vidím! A jak víš, že Bůh existuje? Už jsi ho někdy viděl?

Slyšel jsem krátký "jakoby-vtip". Jak pro koho. Dva přátelé se procházejí na hřbitově, když zaslechnou nedaleko symfonický orchestr. Kouzelná hudba. Zrychlí krok, aby uviděli něco neobvyklého. Jsou svědky toho, jak je do velké jámy spouštěn zbrusu nový Rolls Royce, pozlacený 24-karátovým zlatem, s barem a televizí. "Prosím vás, co se tady děje?" ptá se první z nich, jednoho z "truchlících". "Vy nevíte? Pohřbívají jednoho z nejbohatších lidí světa, pana J.B." Jeden z těch dvou mužů, s úžasem v očích a otevřenou pusou závistivě vydechne: "Člověče, ten si ale žije!"

Ty, který nyní čteš, přemýšlej:

Pakliže neexistuje Bůh, absolutní bytost, která by nás byla stvořila k Jeho moudrému účelu, podle Jeho představy, pro věčnou existenci - pak lidský život je nejenom nesmyslná absurdní náhoda - ale navíc též krutý, surový a zlomyslný vtip, vytvořený neosobní silou kosmu, která nás - tak nějak - vyseděla z neživých vesmírných vajec. Vyseděla nás - podivné bytosti, které z nepochopitelného důvodu hledají smysl všeho bytí kolem nás. Hledají, i když tam nikdo a nic není - a ani být nemůže! Život nemá žádný konečný smysl a účel, pakliže nepokračuje bez konce!

Pakliže život není věčný, a pakliže nepřežije nejen svůj hrob - ale i samotný fyzický vesmír, potom nemá cenu žít! Příteli, jednoho dne tento Svět zastaví na Tvé konečné stanici: "Sorry, tady to pro Tebe končí. Co jsi dostal, to jsi dostal, víc toho není!" "No, a co bude teď?" zeptáš se. "To je nesmyslná otázka! Na tu nemám odpověď! Bude - to znamená budoucnost!" Připomene ti to Kafkův "Proces". Teď zůstaly pouze dvě možnosti:

  1. Je to skutečný konec tvého "Já". End, Schluss, Finito. Vlhké, chladné NIC !
  2. Nebo uslyšíš Hlas. Pakliže ten hlas znáš, řekne: Buď vítán(a) domů! Vejdi a odpočiň si."

V případě, že ten hlas neznáš, uslyšíš: "Je mi líto - nikdy jsem Tě neznal!" A pak už jen věčná, vědomá existence v černé samotě...

- Tonda Uhlíř -