Na tuto otázku odpoví většina křesťanů: "Ano, samozřejmě." Avšak o možnosti všemohoucnosti panuje řada pochybností. Jednou z nich je následující chyták: "Když je Bůh všemohoucí, je tedy tak mocný, že se může stát bezmocným?"

Zajisté. On to dokonce již učinil, když se narodil jako bezmocné dítě, stal se člověkem, který prošel tímto světem jako nejpohrdanější z lidí, neměl kde hlavy složit, až ji nakonec sklonil na kříži.

Co to znamená?

Inu to, že Bůh tak miloval svět, i tebe, že smířil sám se sebou celý svět, lidi všech dob, národů, ras, jazyků i kultur a dokončil toto smíření svým zmrtvýchvstáním a nyní se k nám přibližuje i v lidech ubohých, hladových a bezmocných a je přitom Pánem nebe i země.

- Karel Čapek -