• ...miluješ mne?... Pas mé ovce. (Jan 21,16 NS)

Ježíš neřekl, abyste obraceli lidi na svůj způsob myšlení, ale abyste pásli Jeho ovce a ohlíželi na to, zda se sytí poznáním Jeho samého. My považujeme křesťanskou práci za službu, avšak Ježíš Kristus vidí jako službu to, čím pro Něj jsme, a nikoli to, co pro Něj děláme. Učednictví není založeno na věrnosti určité víře nebo učení, ale výlučně na oddanosti Ježíši Kristu.

  • Kdo přichází ke mně a nemá v nenávisti..., nemůže být mým učedníkem. (Lukáš 14,26)

V tomto verši Ježíš neuvádí žádné důvody, proč bychom Ho měli následovat, ani se nás k tomu nesnaží nijak přinutit. Říká: "Chcete-li být mými učedníky, musíte být oddáni jen Mně." Člověk, kterého se dotkne Duch Boží, si náhle řekne: "Tak teď už vidím, kdo to je Ježíš!" - a odtud pak pochází jeho oddanost.

Dnes jsme nahradili víru v Osobu vírou v učení, a proto je tolik lidí oddáno dobročinnosti a tak málo Ježíši Kristu. Lidé se nechtějí doopravdy odevzdat Ježíši, chtějí být součástí hnutí, které započal. Ježíš Kristus hluboce uráží rozum dnešních intelektuálů, pro které je přijatelný pouze jako jejich Přítel. Pán se řídil vůlí svého Otce, ne potřebami lidí - záchrana člověka byla přirozeným důsledkem poslušnosti Otci. Pokud se naprosto odevzdám potřebám člověka, brzy se vyčerpám a dostanu se do bodu, kde moje láska vychladne a zmizí. Z osobní a vášnivé lásky k Ježíši však dokážu lidem sloužit i tehdy, když se mnou lidé zacházejí jako s "rohožkou". Tajemstvím učedníkova života je oddanost Ježíši Kristu, vnějším znakem takového života je zdánlivá nevýraznost a mírnost.

  • Přesto je jako pšeničné zrno, které "padne do země a zemře" - a potom vyraší a změní podobu celé země (Jan 12,24).

- Oswald Chambers -