Kriminální případy, které jsou spáchány ve jménu satana, plní stránky novin a časopisů celého světa, naše nevyjímaje. Možná, že toto varování je předčasné, ale protože jde o celosvětový trend, bude časem aktuální i u nás. Magie, sexualita a násilí je fenoménem většiny světa.

Okultismus a novodobé pohanství obklopuje každého z nás. Jen málokdo si uvědomuje, že i ta nejnevinnější okultní zábava může mít démonické, satanské pozadí. Materialisticky orientovaný člověk nemá možnost se těmto vlivům bránit. Nemá důvod, proč by se měl bránit, protože nevidí žádné nebezpečí, které jej ohrožuje. Ohrožen je však každý - mladý, starý, vzdělaný, nevzdělaný, věřící i nevěřící. Ne nadarmo nás Boží slovo nabádá:

  • Mějte se na pozoru, aby vás nikdo nesvedl! (Matouš 24:4)

Mít se na pozoru je aktuální výzva pro každého. Máme povinnost chránit děti, které jsou nám svěřeny do péče i výchovy. A právě zde ztrácejí mnozí rodiče půdu pod nohama.

Myšlení dětí a mládeže je ovlivněno okultními praktikami od útlého věku. Prostřednictvím televize se seznamují s okultně laděnými kreslenými příběhy i démonickými tvory. Filmy, videofilmy, klipy z rockových koncertů i písně mají společného jmenovatele - okultismus.

Mezi běžné a populární cesty, jak se mládež seznámí s vyšším stupněm zasvěcení, patří videohry, kdy účastník prožívá vraždy, znásilnění, loupeže, přepadení a satanské rituály. Satanismus nabízí nadpřirozenou moc, vzrušení, sebeuspokojení a pocit seberealizace v rebelii proti rodičům i společnosti.

Nezanedbatelný je vliv starších kamarádů, drogová scéna a v neposlední řadě zasvěcení do okultních praktik přímo ve školách.

Ve Spojených státech jsou základy okultismu součástí vyučování v předmětech historie, antropologie, společenských věd, sociologie a sociální psychologie. Studenti se seznamují s přehledem světových "náboženství" a pronikají do tajů okultních praktik různých kultur. Děti ve školách zkouší věštění, učí se zaklínání, praktikují seance, poznávají spiritismus, učí se řadu her a používají názorné pomůcky, které zájem o okultismus podporují. Kdo se zabývá okultními praktikami, kdo překračuje hranice temnoty, se nevědomky otevírá působení démonických sil.

Mnozí rodiče jsou přesvědčeni, že děti mají potřebu vědět o světě co nejvíce, a doufají, že jim okultní informace nemohou ublížit. Většina dětí skutečně vyroste a ztratí zájem, ale i malé procento, podle odhadu je to asi pět procent, zůstává trvale znetvořeno. To platilo dříve. Dnes je stále více mladých lidí, o nichž odborníci prohlašují, že jde o antisociální živly. Satanisté se dají zhruba rozdělit do tří různých skupin:

Tradiční satanisté otevřeně vzývají Satana, mají vlastní kostely, slouží "Černou mši", přijímají tělo i krev svého pána z lebečního kalichu, pijí krev oběti smíchanou s močí účastníků této svátosti u kříže, který je obrácen "hlavou" dolů. Černou mši často provází násilí, surovost, sexuální deviace a bestiální krutost.

Satanisté mimo zákon mají tajné skupiny, používají sex a drogy, aby přilákali mládež, která s drogami obchoduje. Tito jednotlivci a skupiny vykrádají domy, vandalizují kostely, hanobí hřbitovy, mrzačí zvířata i sebe. Nezastaví se před ničím, ať jde o oběti živé, či pohřbené. Cílem satanistů je zbavit budoucího člena strachu a odporu k smrti, aby nikdy nedávali najevo jakoukoliv nelibost a slabost. Všichni jsou vázáni mlčením. Kdo ze satanské sekty vystoupí, je v nebezpečí.

Ojedinělí satanisté jsou samotáři. Obvykle se jedná o mladé chlapce, kteří jsou přitahováni k fantaziím o násilí a nadpřirozené moci. Často se jedná o osamělé děti, které dávají najevo své chmurné životní zkušenosti a myšlenky na smrt.

Typický mladý satanista je inteligentní, zvídavý a tvořivý mladý člověk, který nemá mnoho přátel, trpí nízkým sebevědomím a rodinným nezájmem. Satanismus mu nabízí to, co nemůže dosáhnout vlastními silami.

Satanismu nepodléhá pouze poblouzněná, nerozumná a nerozvážná rebelující mládež, ale i dospělí. V západních zemích k nim patří lékaři, právníci, policisté a další společností uznávaní občané.

Ptáte se, jak ochránit děti před vlivem okultismu a satanismu? Zajímejte se o to, co vaše děti čtou, poslouchají, na co se dívají, jaké mají kamarády. Experimenty s magií mohou přivést děti na scestí. Spoléhat plně na to, že škola z dětí vychová morálního a čestného člověka, nemůžeme. Jako rodiče nikdy nezlehčujte zájem o satanismus, čarodějnictví, magii a okultismus. Cílenou snahou veďte děti ke zdravějším aktivitám a pozor na výchovu bez hranic a pravidel.

- kas -