Alfa je pro každého, kdo se chce dozvědět něco praktického o křesťanské víře. Alfa je místem, kde není žádná otázka nemístná, nevhodná nebo zaujatá. Alfa je seriál rozmluv v neformálním a v interaktivním prostředí na téma jako:

Kdo je Ježíš? Proč Ježíš zemřel? Proč a jak bych měl číst bibli? Proč a jak se modlit? A co svatý Duch? Jak nás Bůh vede? Jak mohu přemáhat zlo? Proč bychom měli o Bohu mluvit s ostatními? Uzdravuje Bůh i dnes? A co církev?

V USA existuje více forem Alfy; ta kterou užívají necharismatické sbory má odlišný formát, kde není kladen důraz na zkušenost s Duchem svatým. Pro srovnání uvádíme obsah:

Jak mohu poznat Boha osobně? Má křesťanství nějaký smysl? Co se stane po smrti? Je bible věrohodná? Jak můžeme vědět s předstihem kde budeme trávit věčnost? Když je Bůh milující, proč je život plný bolestí? Kdo byl Ježíš skutečně? Proč musel Ježíš zemřít (co se tím změnilo)? Jaké modlitby Bůh vyslyší? Jak lépe poznat bibli, aby dávala smysl i mně.

Komu je Alfa určena?

Dospělým všech věkových skupin a vyznání těm, kdo se více zajímají o Boha než o církev všem, kdo nemají náboženské kořeny těm, kdo v církvi vyrostli, ale chtějí svou víru přezkoumat nebo obnovit těm, kdo si chtějí ověřit co vlastně bible říká o opravdové duchovnosti všechny zvídavé, kteří chtějí prozkoumat základní tvrzení křesťanů

* Milí Steigerovi,

znovu jsem se vrátil k ZOD 59 a 60, kde se píše o „Alfa" kurzech, a to jak z pera sestry Steigerové, tak z pera překladatele. Osobně - nevím jak dnes vy - považuji Alfu za velmi problematickou, neřku-li nebezpečnou. Je např. - pro svoji „nedoktrinálnost" schválena Janem Pavlem II. jako vhodný nástroj evangelizace. Nejhorší však vidím, že člověk, který není veden k pokání a vyznání Krista ústy, je veden ke „zkušenosti" s Duchem svatým a až poté se mnozí lidé „obrátí". Jako by Duch svatý byl náhražkou Krista a jeho kříže. Mnohem více varující je skutečnost, že „Holy Spirit Weekend" byl zařazen až po torontské zkušenosti autora Alfy a lidé na kurzech např. štěkali jako pes. Proč však píšu. Jsme velice konzervativním sborem, avšak systematický tlak protagonistů kurzu „nyní máme to pravé" dělá divy i s konzervativními lidmi, kteří touží po záchraně hynoucích… Myslím, že by stálo za to o Alfě znovu napsat trochu rozsáhlejší článek. Vím, že jste mezidenominačním časopisem, ale někdy je třeba zatroubit k výstraze.

- S pozdravem Váš Aleš Franc -

Jelikož Alfa kurzy jsou dnes součástí evangelizačního programu mnoha sborů i u nás, dáváme prostor pro zamyšlení těm, kdo Alfa kurzy připravují nebo o jejich zavedeni uvažují, aby odpovědně zvážili a zamysleli se nad tím, co od nich očekávají. Jde povětšinou o méně známé informace, které se někteří zdráhají zveřejnit. Prosíme o vaše porozumění, poctivé prostudování celé věci, zdrženlivost a věcnou diskuzi.

- kas -